Ukochani

Siostry i Bracia
Dzieląc się wielkanocną radością życzymy wszystkim
tej radości, której doświadczyły niewiasty oraz wiary i odwagi, która wstąpiła w
serca Apostołów po spotkaniu ze Zmartwychwstałym.


Niech Zmartwychwstały Chrystus
zagości w Waszych sercach ze swoją
miłością, radością i pokojem.

ks. Ryszard Honkisz
ks. Piotr Piekart
ks. Rafał Borowiejski
ks. Wacław Kossowski

zmartwychwstanie 1
źródło grafiki: jezusmilosierny.pl