payday loans
 

14.08.2016, Ogłoszenia - 20 Niedziela Zwykła

Jezus przyszedł rzucić ogień na ziemię. Ogień to jeden z symboli odnoszących się do Boga. Miłość Boża chce zapalić cały świat. Czy jestem gotowy, aby zapalić swoje serce Jego miłością? Chrystus chce mnie napełnić swoją miłością a ja mam zapłonąć Bogiem, aby dojść do głębokiego zjednoczenia z Nim.

Więcej…
 

7.08.2016, Ogłoszenia - 19 Niedziela Zwykła


Pan Jezus mówi nam dzisiaj, że mamy czekać na Jego powtórne przyjście pełni radości i nadziei, bowiem On pragnie nas zanurzyć w szczęściu i wiecznej radości – jeśli tylko będziemy na to gotowi. Niech spotkanie z Chrystusem w Eucharystii będzie kolejnym etapem naszego przygotowania do spotkania z Jezusem.

Więcej…
 

Lemon 600

 

MTB plakat 600

 

31.07.2016, Ogłoszenia - 18 Niedziela Zwykła

Dziś przeżywamy zakończenie Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczą młodzi ze 187 krajów świata. Festiwal wiary, młodości, radości to okazja do przyznania się do Chrystusa. Sam Ojciec Święty Franciszek jest pierwszym pielgrzymem, pomimo 79 lat daje nam przykład, jak iść za Jezusem.

Więcej…
 


Strona 1 z 41