payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 1. Niedziela Wielkiego Postu

Rozpoczynając Wielki Post, jak Chrystus udajemy się na pustynię. Towarzysza nam wymowne słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Kościół dopomaga nam w przeżywaniu tego czasu przez sakramenty, czytania, pieśni, nabożeństwa. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. I to od nas zależy, na ile zbliżymy się do Boga. Nie zmarnujmy tego czasu, zwłaszcza Rekolekcji Wielkopostnych, które rozpoczniemy w przyszłą niedzielę (25 lutego). Rekolekcje poprowadzi O. Rafał z Zakonu Braci Bosych NMP z Góry Karmel zwanych Karmelitami Bosymi.

Więcej…
 

Rekolekcje Wielkopostne

Program Rekolekcji Wielkopostnych (25-28 lutego 2018 r.)

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 6. Niedziela Zwykła

Obchodzimy dziś Światowy Dzień Chorego. Warto tego dnia pomodlić się za chorych, którzy są wokół nas i okazać im zwykłą ludzką życzliwość. Któż z nas nie boryka się z jakąś chorobą ciała albo z cierpieniem psychiki lub duszy? I my możemy z wiarą zwrócić się do Jezusa - „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” - Jezus ma moc, aby nas uzdrowić.

Więcej…
     

Ogłoszenia duszpasterskie - 5. Niedziela Zwykła

Jezus uzdrawiał i wyrzucał złe duchy. Kiedy poszedł na miejsce pustynne, aby się modlić, uczniowie znaleźli Go i powiedzieli: „Wszyscy Cię szukają”. Warto się zastanowić, na ile to zdanie oddaje nasze przyjście na Mszę św. Czy jest to wyraz naszego poszukiwania Boga? Czy przyszliśmy tu z wiarą, aby prosić Jezusa o uzdrowienie z naszych chorób i słabości? On jest blisko. Nie zignorujmy Jego obecności.

Więcej…
 


Strona 1 z 66