payday loans
 

Półkolonia w szkole w Więcławicach Starych

Stowarzyszenie Pozytywnej Aktywności zaprasza dzieci w wieku 5-12 lat na półkolonię organizowaną w Szkole w Więcławicach Starych od 9.08.2021 do 20.08.2021. W programie wycieczki i wiele ciekawych atrakcji. Więcej informacji na plakacie.

 

Obchody Jubileuszowe Światowych Dni Młodzieży

Święty Jan Paweł II Wielki, mówiąc o potrzebie wspólnotowego celebrowania wiary w ramach Światowych Dni Młodzieży, tak uzasadniał swoją decyzję o zapoczątkowaniu tych ogólnoświatowych spotkań: „Wszyscy młodzi muszą czuć, że Kościół im towarzyszy; niech zatem cały Kościół, w jedności z Następcą Piotra, czuje się wciąż bardziej zaangażowany, na poziomie ogólnoświatowym, na rzecz młodzieży, jej trosk i zmartwień, jej otwartości i nadziei, aby odpowiedzieć na jej oczekiwania, ogłaszając pewność, którą jest Chrystus, Prawdę, którą jest Chrystus, miłość, którą jest Chrystus” (Przemówienie do Kolegium kardynalskiego oraz Kurii Rzymskiej z okazji życzeń Bożonarodzeniowych, Watykan, 1985 r.).

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 17. Niedziela Zwykła

Pan Jezus gromadzi nas na świętej wieczerzy i chce nas karmić chlebem na życie wiecznie. Dziś staje przed nami Jego Apostoł św. Jakub, który dla prawdy o Eucharystii oddał swoje życie. Prośmy go o pomoc i wsparcie, w czytelnym świadectwie wiary podczas naszej pielgrzymki do Ojca.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 16. Niedziela Zwykła

Jezus litował się nad ludźmi, którzy byli jak owce niemające pasterza. Dzisiaj gromadzi nas w tej wspólnocie wiary, aby pouczyć o tym, iż On jest naszym pokojem. Otwórzmy zatem nasze serca na działanie Jego pokoju w nas.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 15. Niedziela Zwykła

Bóg...”wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli świeci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa”. Czy można więcej powiedzieć o godności człowieka? Każdego z nas. Otwórzmy się na tę miłość Boga.

Więcej…
 


Strona 1 z 123