payday loans
Fotoreportaże

08.12.2007

Uroczystość poświęcenia ołtarza Św. Mikołaja i odnowionego ołtarza Św. Izydora. Poświęcenia dokonał Jego Ekselencja ks. Biskup Józef Guzdek. Uroczyste rozpoczęcie działania Bractwa Św. Jakuba Ap. Starszego w Więcławicach, którego celem jest krzewienie kultu Świętego i odtwarzanie szlaków prowadzących do grobu Świętego w Santiago de Compostella.

Więcej…
 

22.07.2007

Uroczystości odpustowe w Więcławicach. Podczas uroczystości odpustowych gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej kaznodzieję i sumistę ks. Stanisława Czerwińskiego z Jakubowa, kustosza pierwszego w Polsce Sanktuarium Św. Jakuba wraz z przedstawicielami Bractwa Św. Jakuba Ap.

Więcej…
 


Strona 3 z 3