payday loans
Ogłoszenia

Nabożeństwa kolędowe 2021

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swoje dopełnienie w Jezusie Chrystusie w tajemnicy wcielenia

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Bożego Narodzenia - Święto Chrztu Pańskiego

Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Chrystus przychodzi do nas w ludzkim ciele, aby objawić moc swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła, aby nas pobudzić i zachęcić, byśmy macą Ducha Świętego dobrze czynili w świecie i dawali przykład, jak można się wyzwolić z mocy diabła.

Więcej…
 

Modlitwa o błogosławieństwo dla domu i rodziny

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Bożego Narodzenia

Jako Kościół gromadzimy się w świątyni wokół ołtarza, aby składać Panu Bogu dziękczynienie za wcielenie Bożego Słowa, Jego Syna, który zamieszkał wśród nas i jest dla nas realnie obecny w Eucharystii. To ten sam, który był na początku, stał się człowiekiem i teraz jest sakramentalnie obecny między nami, aby udzielać nam swojego życia. Pamiętajmy o tym, by obficie korzystać z Jego obecności.

Więcej…
 


Strona 6 z 157