payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 6. Niedziela Zwykła

Człowiek Jest tajemnicą. Ludzie wrażliwi na piękno i dobro naśladują dobrych i nieustannie troszczą się, aby być odpornymi na oddziaływanie ludzi grzesznych. Ludzie mało wrażliwi na dobro i piękno życia trzymają z tymi, którzy krzywdzą innych i samych siebie, żyjąc tak, jakby Boga nie było. Tak już jest na tym świecie, że jedni szukają wartości mądrych i pięknych, a inni grzechu i głupoty. Musimy być wrażliwi na trąd dzisiejszego świata, musimy być wrażliwi na dobro, ale jeszcze bardziej na zło, które paraliżuje nasze serca, rodziny i społeczeństwa, w których żyjemy. Otwórzmy serca dla Pana Boga, abyśmy dobrze wykorzystali czas Wielkiego Postu.

Więcej…
 

Nabór rachmistrzów

Wójt Gminy Michałowice
Gminny Komisarz Spisowy

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych na terenie Gminy Michałowice.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 5. Niedziela Zwykła

Człowiek Jest tajemnicą. Trudno jednak poznać kogoś, gdy sami siebie nie znamy do końca. Siebie i innych powinniśmy odkrywać zawsze w kontekście prawdy, dobra i piękna. Ci, którzy patrzyli na Jezusa, też stawiali sobie pytania. Kim On jest? Chcieli wiedzieć o Jezusie wszystko, ale nie byli w stanie wszystkiego pojąć. Niech ta Eucharystia pomnoży naszą wiarę i pomoże zbliżyć się do Chrystusa.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 4. Niedziela Zwykła

Obecność Jezusa Chrystusa w ludzkim życiu jest nieocenionym szczęściem człowieka. Szatan drży przed Jezusem, bo wie, kim On jest.”Święty Boży”. Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu, jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Przyjęcie Bożej prawdy z wiarą i wierność nauce Pana Jezusa gwarantują zbawienie. Każdego dnia prośmy Chrystusa o umocnienie naszej wiary i wiary naszych bliskich.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Zwykła

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do nawrócenia i przemiany swojego życia, bo „czas jest krótki” i „bliskie jest królestwo Boże”. Człowiekowi otwartemu na Boże przebaczenie i miłość, „która trwa od wieków”, łatwiej przyjąć powołanie życiowe, które Bóg w swej nieskończonej dobroci nam przygotował. Prośmy Ducha Świętego, aby uzdolnił nas do przyjęcia słowa Bożego, które nas przemienia i przynosi błogosławione owoce.

Więcej…
 


Strona 5 z 157