payday loans

17.03.2013 Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba

IMG 0051

Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba w intencji papieża Franciszka I i Kościoła w Polsce

Grupa 42 pielgrzymów z różnych części Polski wyruszyła w niedzielę (17 marca 2013 r.) z Sandomierza na I etap niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba. Pątnicy pokonali 29-kilometrowy odcinek Camino de Santiago z kościoła pw. św. Jakuba w Sandomie-rzu do Klimontowa. W trakcie pielgrzymki caminowicze modlili się w intencji nowo wybranego papieża Franciszka I i jego pontyfikatu, a także w intencjach Kościoła katolickiego w Polsce.
Pielgrzymka szlakiem św. Jakuba wpisała się w wezwanie Ojca Świętego, które skierował do całego świata w pierwszym publicznym przemówieniu zaraz po zakończeniu konklawe: ?A teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości wśród wszystkich Kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo".
Niedzielne pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba jest inicjatywą Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Promocji Gminy Pałecznica ?Muszelka? oraz parafii św. Jakuba położonych przy szlaku Małopolskiego szlaku Jakubowego. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli ordynariusze trzech diecezji przez który przebiega szlak tj. krakowskiej, kieleckiej i sandomierskiej: ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. bp Kazimierz Ryczan i ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, a także ks. bp Grzegorz Ryś.
Ostatni etap niedzielnego pielgrzymowania zakończy się 20 października 2013 r. pod Oknem Papieskim w Krakowie. Tego też dnia do Krakowa przybędą pielgrzymi, którzy od marca ? raz w miesiącu ? pielgrzymować będą innymi odcinkami Camino de Santiago w Polsce: Drogą św. Jakuba Via Regia (z Korczowej przy granicy polsko-ukraińskiej), Warszawską Drogą św. Jakuba i Beskidzką Drogą św. Jakuba. Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba będzie więc zasadniczą częścią ogólnopolskiej pielgrzymki gwiaździstej zakończonej w Krakowie.
Organizatorzy akcji mają nadzieję, że poprzez organizację niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba przyczynią się do wzrostu kultu św. Jakuba w Małopolsce, a pielgrzymowanie to będzie także czasem owocnej ewangelizacji na Ziemi Sandomierskiej i Ziemi Krakowskiej w Roku Wiary.
Serdecznie zapraszam na II etap ?Niedzielnego pielgrzymowania?, który odbędzie się 21 kwietnia 2013 r.
Franciszek Mróz
Prezes Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych

IMG_0001IMG_0008IMG_0017IMG_0019IMG_0028IMG_0046IMG_0048IMG_0051IMG_0077IMG_0082IMG_0092IMG_0095IMG_0101IMG_9823IMG_9832IMG_9847IMG_9863IMG_9877IMG_9953IMG_9963IMG_9978IMG_9983IMG_9990IMG_9994