payday loans

Spotkania

Terminy i częstotliwość spotkań KSM

Grupa gimnazjalna spotyka się co piątek w okresie zimowym o 17 (Msza Św, potem spotkanie w salce ok. 18-tej). W okresie letnim o 18.30 (Msza św. spotkanie ok. 19.15)
Grupa liceum-studia ma spotkania co 2 tygodnie w soboty o 19-tej.