payday loans

logo_500

 
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaw Nowym Targu

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

 
mają zaszczyt zaprosić
 
na V Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną:
 
 
?Akt Europejski bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba?,

która odbędzie się w dniach 8-9 września 2012 roku

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie

oraz w parafii pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

 

Zapraszamy i zachęcamy do licznego udziału w Konferencji. Umożliwi to dyskusję naukową w szerokim gronie specjalistów z zakresu danej problematyki.

 

 
 
 
 
 

 


 

Tematyka konferencji

Planowana konferencja jest piątym spotkaniem, poświęconym w całości problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba Starszego Apostoła oraz kultu Apostoła w Polsce i na świecie.
Jednym z celów Konferencji jest również wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba, szczególnie w Polsce.

 


Komitety Organizacyjne

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

Jego Eminencja ks. kard. Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

Jego Eminencja ks. abp Julian Barrio Barrio
Metropolita Santiago de Compostela

Jego Ekscelencja ks. bp Edward Janiak
Członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Michał Śliwa
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Andrzej Hodorowicz
Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Jego Ekscelencja ks. bp Grzegorz Ryś

prof. dr hab. Antoni Jackowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
? Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

prof. dr hab. Roman Malarz
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Oświatą
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Prorektor ds. ogólnych i studenckich oraz polityki kadrowej
i finansowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II


prof. dr hab. Andrzej Wyrwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Stanisław Adamczyk
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

dr Cezary Jastrzębski
Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Alfred Krogmann
Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze

dr hab. Wojciech Mruk
Instytut Historii UJ

dr Franciszek Mróz
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

dr Izabela Sołjan
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ


KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

ks. Ryszard Honkisz
Przewodniczący
Prezes Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych


mgr Bogna Matuszewska-Sulima
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

dr Małgorzata Kozłowska
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowiedr

 

Franciszek Mróz
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

mgr Łukasz Mróz
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

dr Renata Rettinger
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


PARTNERZY
Zakład Poligraficzny CZUWAJMY
Biuro Podróży ?Krakturs?
KIA Motors
Construction International 


PATRONAT MEDIALNY
Radio Kraków
Gazeta Krakowska
Tygodnik Katolicki ?Niedziela?
Tygodnik Katolicki ?Gość Niedzielny?


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8 września 2012 r. (sobota)


8:00-9:00 ? rejestracja uczestników konferencji (sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków - Łagiewniki, ul. S. Faustyny Kowalskiej 3)

9:00-9:30 ? uroczyste otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości (aula bł. Jana Pawła II w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie)

9:30-10:30 ? sesja referatowa

9:30-9:45 ? dr Stanisław J. Adamczyk (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)
?Akt Europejski? i inne dokumenty papieża Jana Pawła II jako wyraz chrześcijańskiego uni-wersalizmu w jego nauczaniu

9:45-10:00 ? lic. Bartłomiej Sury (Uniwersytet Jagielloński)
Droga św. Jakuba jako odpowiedź na kryzys duchowy w Europie

10:00-10:15 ? dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu), mgr Łukasz Mróz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), o. Piotr Mróz OFM (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)
Renesans Drogi św. Jakuba w Europie na przykładzie wybranych państw: Czech, Niemiec, Polski i Włoch

10:15-10:30 ? mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Prze-strzennej UJ)
Camino de Santiago ? nowe wyzwania i inicjatywy

10:30-11:00 ? przerwa na kawę

11:00-12:30 ? sesja referatowa

11:00-11:15 ? Magdalena Kuster (Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i dr Barbara Maćkiewicz (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Prze-strzennej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Ruch pielgrzymkowy do Santiago de Compostela w opinii mieszkańców

11:15-11:30 ? dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii UJ)
?Libellus miraculorum sancti Jacobi Apostoli? Wincentego z Beauvais, czyli o średniowiecz-nym sposobie propagowania pielgrzymowania do Composteli

11:30-11:45 ? dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Ko-pernika w Toruniu)
Św. Jakub Apostoł ? patron kościołów w diecezji toruńskiej

11:45-12:00 ?  mgr Barbara Karpała (Schola Cantorum Cracoviensis w Krakowie)
Polskie hymny i pieśni do św. Jakuba

12:00-12:15 ? lic. Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie)
Wokół problematyki ikonografii św. Jakuba Starszego Apostoła w Sanktuarium Pielgrzymko-wym w Jakubowie

12:15-12:30 ? dr Marek Okoń
Via Baltica (od Szczecina/Świnoujścia do Lubeki)

12:30-13:00 ? przerwa na kawę

13:00-14:00 ? sesja referatowa

13:00-13:15 ? ks. Piotr Burczyk
Nyska Droga św. Jakuba

13:15-13:30 ? Alicja Słyszewska (Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pel-plinie)
Organizacja i promocja Pomorskiej Drogi św. Jakuba w województwie pomorskim i diecezji pelplińskiej

13:30-13:45 ? Jarosław Supera (Stowarzyszenie ?Kapitał ? Praca ? Rozwój? w Siedlcach)
Droga św. Jakuba Północno-Wschodniego Mazowsza i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich

13:45-14:00 ? dr Jerzy Grzegorz Kazimierczak (Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych)
Odrodzenie Drogi św. Jakuba w Czechach z perspektywy pielgrzyma w roku 2012

14:00-14:15 ? komunikaty

14:15-15:00 ? generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

15:00-16:30 ? przerwa obiadowa oraz nawiedzenie sanktuarium bł. Jana Pawła II i mo-dlitwa przy relikwiach Błogosławionego

16:30-17:30 ? przejazd do Więcławic Starych

18:30 ? Msza św. przy relikwiach św. Jakuba Apostoła i bł. Jana Pawła II w kościele w Więcławicach Starych

19:30 ? kolacja i spotkanie towarzyskie


9 września 2012 r. (niedziela)

Ogólnopolskie Spotkanie Pielgrzymów
na Małopolskiej Drodze św. Jakuba

8:00-8:30 ? śniadanie

8:30-9:00 ? przejazd do Polanowic

9:00-12:00 ? przejście Małopolską Drogą św. Jakuba z Polanowic do Więcławic Starych (ok. 10 km)

12:15 ? Jubileuszowa Msza św. w V rocznicę przekazania relikwii św. Jakuba Apostoła do kościoła w Więcławicach Starych

13:30-14:30 ? obiad

Program w pliku pdf - [pobierz]

 


Zgłoszenie udziału

Zgłoszenie udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej:
?Akt Europejski? bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba?
Kraków ? Więcławice Stare, 8-9 września 2012 r.

Udział w konferencji prosimy zgłaszać za pomocą formularza do dnia  15 sierpnia 2012 r.
Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w odnośniku u dołu strony  i wysłanie go emailem, lub pocztą na adres:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
?Akt Europejski? bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba?
Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20
32-091 Michałowice

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W obu przypadkach otrzymacie Państwo drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dopiero takie potwierdzenie oznaczać będzie, że Państwa zgłoszenie dotarło do organizatorów konferencji.
W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt pod adresem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Formularz zgłoszeniowy - [pobierz]

 


Ważne daty

Termin konferencji: 8-9 września 2012 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 15 sierpnia 2012 r.
Termin przyjmowania referatów do druku upływa: 25 lipca 2012 r.
Termin uiszczania opłat konferencyjnych mija: 15 sierpnia 2012 r. 

 

Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.
Dla pielgrzymów uczestniczących w Ogólnopolskim Spotkaniu na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach parafii w Więcławicach Starych.


Koszty

Koszt uczestnictwa: 50 zł (materiały konferencyjne, publikacja, obiad, przejazd autokarem na trasie Kraków ? Więcławice Stare ?Kraków, kolacja).
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.
Dla pielgrzymów uczestniczących w Ogólnopolskim Spotkaniu na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach parafii w Więcławicach Starych.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 15 sierpnia 2012 r. na konto:

Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20; 32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 24 85890006 0180 0000 2886 0001
Z dopiskiem: ?Konferencja ? Kult św. Jakuba?

Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. W przypadku rezygnacji do dnia 20 sierpnia 2012 r. wpłaty (pomniejszone o koszty bankowe) zostaną zwrócone. Po upływie tej daty zwroty nie będą możliwe.

 


Zgłaszanie artykułów

Prosimy o nadsyłanie artykułów wyłącznie w wersji elektronicznej na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Akceptowany format plików to doc.

Przyjęcie każdego artykułu będzie potwierdzone elektronicznie przez organizatorów. Dopiero takie potwierdzenie oznaczać będzie, że dokument dotarł do organizatorów konferencji. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt pod adresem:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wymagania wydawnicze - [pobierz]


Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Do Państwa dyspozycji są także telefony organizatorów:
Ks. Ryszard Honkisz (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) ? tel.: 12 388 50 57; tel. kom. 601 42 00 38
dr Franciszek Mróz ? tel. kom. 664 329 302

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa:  15 sierpnia 2012 r.
Termin przyjmowania referatów do druku upływa: 25 lipca 2012 r.


Partnerzy - Patronat

PATRONAT MEDIALNY
Radio Kraków
Gazeta Krakowska
Tygodnik Katolicki ?Niedziela?
Tygodnik Katolicki ?Gość Niedzielny?PARTNERZY
Biuro Podróży ?Krakturs?
Zakład Poligraficzny CZUWAJMY
KIA Motors
Construction International


Kontakt

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
?Akt Europejski? bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba?

Sekretariat Konferencji:
Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20
32-091 Michałowice


Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Do Państwa dyspozycji są także telefony organizatorów:
Ks. Ryszard Honkisz (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) ? tel.: 12 388 50 57; tel. kom. 601 42 00 38
dr Franciszek Mróz ? tel. kom. 664 329 302

mgr Łukasz Mróz ? tel. kom. 696 747 913


 Pliki do pobrania

Wymagania wydawnicze - - [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy - [pobierz]

Program w pliku pdf - [pobierz]

Kod html - link do banera do wklejenia na stronę (rozmiar 500x122 px):

<a href="http://www.swjakub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=876:konferencja-8-9-wrzenia-2012r&catid=54:konferencja&Itemid=138"><http://www.swjakub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=876:konferencja-8-9-wrzenia-2012r&catid=54:konferencja&Itemid=138" alt="Konferencja 8-9 września 2012 - Akt Europejski? bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba"></a>

 

 


 

 
KOSZTY


Koszt uczestnictwa: 50 zł (materiały konferencyjne, publikacja, obiad, przejazd autokarem na trasie Kraków ? Więcławice Stare ?Kraków, kolacja).
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.
Dla pielgrzymów uczestniczących w Ogólnopolskim Spotkaniu na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach parafii w Więcławicach Starych.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 15 czerwca 2010 r. na konto:

Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20; 32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 24 85890006 0180 0000 2886 0001
Z dopiskiem: ?Konferencja ? Kult św. Jakuba?

Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. W przypadku rezygnacji do dnia 31 lipca 2010 r. wpłaty (pomniejszone o koszty bankowe) zostaną zwrócone. Po upływie tej daty zwroty nie będą możliwe.

Poprawiony: piątek, 31 maja 2013