payday loans

konferencja2010

 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych,
 
mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną:
 
?Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela?,

która odbędzie się w dniach 11-12 września 2010 roku

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
oraz w Parafii pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

Zapraszamy i zachęcamy do licznego udziału w Konferencji. Umożliwi to dyskusję naukową w szerokim gronie specjalistów z zakresu danej problematyki.

 


 

Uwaga! Zaktualizowano program ramowy.
Komunikat nr 2 (zawiera także program ramowy) - do pobrania  [tutaj]

 


 

Szanowni Państwo!

Ze względu na prośby wielu pracowników naukowych i osób zainteresowanych zagadnieniem Drogi św. Jakuba, jak również duże zainteresowanie organizowaną konferencją, uprzejmie zawiadamiamy, że termin przyjmowania zgłoszeń i opłat konferencyjnych upływa 30 lipca 2010 r.
Termin przyjmowania referatów do druku upływa 5 lipca 2010 r.

Komitet Organizacyjny


 

 
 


 

Tematyka konferencji

Planowana konferencja jest trzecim spotkaniem, poświęconym w całości problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba Starszego Apostoła oraz kultu Apostoła w Polsce i na świecie.
Jednym z celów Konferencji jest również wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba, szczególnie w Polsce.

 


Komitety Organizacyjne

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

Jego Eminencja ks. kardynał Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

Jego Ekscelencja ks. Bp Edward Janiak
Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski

prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Andrzej Hodorowicz
Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. Antoni Jackowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego ? Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Prorektor ds. ogólnych i studenckich oraz polityki kadrowej i finansowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński
Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Aleksandra Witkowska OSU
Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Andrzej Wyrwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Cezary Jastrzębski
Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Wojciech Mruk
Instytut Historii UJ

dr Franciszek Mróz

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

dr Izabela Sołjan
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ


KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

ks. Ryszard Honkisz
Przewodniczący
Prezes Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

mgr Iwona Hodorowicz
Sekretarz Konferencji
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Michał Graczyński
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

Hanna Garbaciak
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ


PARTNERZY
Biuro Podróży ?Krakturs?
Wydawnictwo ?CZUWAJMY?
KIA Motors
Construction International


PATRONAT MEDIALNY
TVP Kraków
Radio Kraków
Tygodnik Katolicki ?Niedziela?
Tygodnik Katolicki ?Gość Niedzielny?,
Miesięcznik Rodzin Katolickich ?Nasza Arka?

 


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI


11 września 2010 r. (sobota)

 
9.00?10.00 rejestracja uczestników konferencji (aula Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach)

10.00?10.30 uroczyste otwarcie konferencji (aula Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach)

10.30?11.30 sesja referatowa

10.30?10.45 prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr Izabela Sołjan, mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
Ikonografia św. Jakuba Apostoła

10.45?11.00 dr Wojciech Mruk (Instytut Historii UJ)
Średniowieczny pielgrzym czy średniowieczny turysta?

11.00?11.15 dr Mirosław Wójtowicz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Wzrost i przekształcenia ruchu pątniczego na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela w latach 1989?2009

11.15?11.30 mgr lic. Izabela Kulik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr inż. Adam R. Szromek (Politechnika Śląska w Gliwicach), dr Andrzej Hadzik (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Charakterystyka ruchu pielgrzymkowego w Sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela

11.30?12.00 przerwa na kawę

12.00?13.40 sesja referatowa

12.00?12.15 mgr Iwona Hodorowicz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu), dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)
Geograficzny zasięg kultu św. Jakuba Apostoła w Polsce

12.15?12.30 mgr lic. Waldemar Hass (Bractwo św. Jakuba w Jakubowie)
Pątniczy znak muszli ?jakubowej? (?compostelańskiej?) na Ziemi Głogowskiej

12.30?12.45 dr Stanisław J. Adamczyk (Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)
Kult św. Jakuba w regionie świętokrzyskim

12.45?13.00 dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach)
Klemens z Mokrska i Mszczuj ze Skrzynna w gronie pierwszych polskich pielgrzymów do Santiago

13.00?13.15 dr Jerzy Grzegorz Kazimierczak, mgr Regina Madej-Janiszek, mgr Kamila Pasławska, mgr Beata Skwierczyńska-Mizerska (Stowarzyszenie ?Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce?)
Mazowieckie Drogi św. Jakuba ? próby odtworzenia i propozycje przebiegu

13.15?13.30 mgr Jan Płoszczyca (Myślenice)
Droga św. Jakuba na terenie powiatu myślenickiego ? projekt

13.30?13.40 o. dr Piotr Pawlik OFMConv (Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku)
Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku ? geneza i funkcjonowanie

13.40?15.00 przerwa obiadowa, modlitwa przy relikwiach s. Faustyny, nawiedzenie sanktuarium

15.00?16.15 sesja referatowa

15.00?15.15 dr Kazimiera Orzechowska-Kowalska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Via de la Pla­ta ? moje Camino de Santiago 2009 r.

15.15?15.30 ks. dr Andrzej Mojżeszko (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej)
O spotkaniach pielgrzyma z nieznajomymi słów kilka... (Refleksja na kanwie Łk 24, Droga do Emaus)

15.30?15.45 Jean-François Chevassus (Corcelles-les-Monts, Francja)
Mon Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (Moja Droga do Composteli)

15.45?16.00 Andrzej Kofluk (Stowarzyszenie ?Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce?)
Kult św. Jakuba i jego współczesne przejawy na podstawie pieszej pielgrzymki Wrocław ? Santiago w roku 2010

16.00?16.15 dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu), Emil Mendyk (Stowarzyszenie ?Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce?)
Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: wrzesień 2009 r. ? sierpień 2010 r.

16.15?17.00 generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

17.00?18.00 przejazd do Więcławic Starych

18.30 Msza św. przy relikwiach św. Jakuba Apostoła, w kościele w Więcławicach Starych

19.30 kolacja, spotkanie towarzyskie i podsumowanie pielgrzymki do Santiago de Compostela


12 września 2010 r. (niedziela)
Ogólnopolskie Spotkanie Pielgrzymów  na Małopolskiej Drodze św. Jakuba


 8.00?8.30 śniadanie

8.30?9.00 przejazd do Polanowic i przejście Małopolską Drogą św. Jakuba do Więcławic Starych (ok. 10 km)

12.15 ? Jubileuszowa Msza św. W III rocznicę przekazania relikwii św. Jakuba Apostoła do kościoła w Więcławicach St. Z udziałem Chóru ?Schola Cantorum Cracoviensis?
13.30?14.30 obiad

14.30?16.00 dyskusja, podsumowanie Świętego Roku Jakubowego, omówienie planów na przyszłość

Komunikat nr 2 (zawiera także powyższy program ramowy) - do pobrania  [tutaj]

 


Zgłoszenie udziału

Zgłoszenie udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej:
?Kult św. Jakuba Starszego Apostoła
na szlakach pielgrzymkowych
do Santiago de Compostela?
Kraków ? Więcławice Stare, 11-12 września 2010 r.

Udział w konferencji prosimy zgłaszać za pomocą formularza do dnia  15 czerwca 2010 r.
Prosimy o wypełnienie formularza [pobierz]  i wysłanie go emailem, lub pocztą na adres:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
?Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela?
Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20
32-091 Michałowice
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


W obu przypadkach otrzymacie Państwo drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dopiero takie potwierdzenie oznaczać będzie, że Państwa zgłoszenie dotarło do organizatorów konferencji.
W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


Ważne daty

Termin konferencji: 11-12 września 2010 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 30 lipca 2010 r.
Termin przyjmowania referatów do druku upływa: 5 lipca 2010 r.
Termin uiszczania opłat konferencyjnych mija: 30 lipca 2010 r.

 


Koszty

Koszt uczestnictwa: 50 zł (materiały konferencyjne, publikacja, obiad, przejazd autokarem na trasie Kraków ? Więcławice Stare ?Kraków, kolacja).
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.
Dla pielgrzymów uczestniczących w Ogólnopolskim Spotkaniu na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach parafii w Więcławicach Starych.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 15 czerwca 2010 r. na konto:

Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20; 32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 24 85890006 0180 0000 2886 0001
Z dopiskiem: ?Konferencja ? Kult św. Jakuba?

Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. W przypadku rezygnacji do dnia 31 lipca 2010 r. wpłaty (pomniejszone o koszty bankowe) zostaną zwrócone. Po upływie tej daty zwroty nie będą możliwe.

 


Zgłaszanie artykułów

Prosimy o nadsyłanie artykułów wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Akceptowany format plików to doc.

Przyjęcie każdego artykułu będzie potwierdzone elektronicznie przez organizatorów. Dopiero takie potwierdzenie oznaczać będzie, że dokument dotarł do organizatorów konferencji. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt pod adresem:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wymagania wydawnicze - [pobierz]


Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Do Państwa dyspozycji są także telefony organizatorów:
Ks. Ryszard Honkisz (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) ? tel.: 12 388 50 57; tel. kom. 601 42 00 38
mgr Iwona Hodorowicz (sekretarz konferencji) ? tel. kom. 509 295 260
dr Franciszek Mróz ? tel. kom. 664 329 302

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa:  15 czerwca 2010 r.
Termin przyjmowania referatów do druku upływa: 15 czerwca 2010 r.


Partnerzy - Patronat

PATRONAT MEDIALNY
TVP Kraków,
Radio Kraków
Tygodnik Katolicki ?Niedziela?
Tygodnik Katolicki ?Gość Niedzielny?,
Miesięcznik Rodzin Katolickich ?Nasza Arka?


PARTNERZY
Biuro Podróży ?Krakturs?
Zakład Poligraficzny CZUWAJMY
KIA Motors
Construction International


Kontakt

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
?Kult św. Jakuba Starszego Apostoła
na szlakach pielgrzymkowych
do Santiago de Compostela?


Sekretariat Konferencji:
Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20
32-091 Michałowice

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Do Państwa dyspozycji są także telefony organizatorów:
Ks. Ryszard Honkisz (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) ? tel. 12 388 50 57; tel. kom. 601 42 00 38
mgr Iwona Hodorowicz (sekretarz konferencji) ? tel. kom. 509 295 260
dr Franciszek Mróz ? tel. kom. 664 329 302


 
 
KOSZTY


Koszt uczestnictwa: 50 zł (materiały konferencyjne, publikacja, obiad, przejazd autokarem na trasie Kraków ? Więcławice Stare ?Kraków, kolacja).
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.
Dla pielgrzymów uczestniczących w Ogólnopolskim Spotkaniu na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach parafii w Więcławicach Starych.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 15 czerwca 2010 r. na konto:

Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20; 32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 24 85890006 0180 0000 2886 0001
Z dopiskiem: ?Konferencja ? Kult św. Jakuba?

Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. W przypadku rezygnacji do dnia 31 lipca 2010 r. wpłaty (pomniejszone o koszty bankowe) zostaną zwrócone. Po upływie tej daty zwroty nie będą możliwe.