payday loans

Życzenia Wielkanocne 2021

Chrystus Zmarwychwstały

Ukochani w Chrystusie Panu!

Święta Wielkanocne, to czas wyjątkowej radości. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas ze słowami Pokój Wam!

Niech ten pokój Chrystusowy wraz z darem miłości zagości w Waszych sercach. Neech prawdziwa radość i nadzieja na lepsze jutro, wraz z darem wzajemnej serdeczności i dobroci będzie w każdym domu.

Niech uśmiech towarzyszy wszelkim domowym i sąsiedzkim relacjom.

Niech ten trudny czas pandemii pobudza każdego do wielkiego wysiłku i pracy, aby dobro zwyciężało każdy przejaw zła i słabości.

Niech każdy usłszy głos Zmartychwstałego Chrystsa, który do Nas zwraca się po imieniu i pozwoli się prowadzić przez mroki codzienności, aby inni w nas dostrzegli Jego uczniów.

Życzą:
ks Ryszard Honkisz
ks. Mirosław Cupek
ks. Wacław Kossowski