payday loans

Konferencja - ważne daty

 
 
 
 
WAŻNE DATY
 
Termin konferencji: 12 września 2008 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 30 czerwca 2008 r.

Termin przyjmowania referatów do druku upływa: 30 czerwca 2008 r.

Termin uiszczania opłat konferencyjnych mija: 30 czerwca 2008 r.