payday loans

Konferencja - komitety organizacyjne

 
 
 
 

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

Jego Ekscelencja Ks. Abp Stanisław Nowak
Metropolita Częstochowski

Jego Ekscelencja Ks. Bp Edward Janiak
Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
Episkopatu Polski

prof. dr hab. Stanisław Andrzej Hodorowicz
Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

ks. Józef Franelak
Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Częstochowie

o. Roman Majewski OSPPE
Przeor Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze

dr inż. Tadeusz Wrona
Prezydent Miasta Częstochowy

 


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 

prof. dr hab. Antoni Jackowski
Przewodniczący komitetu naukowego
 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

o. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Papieska Akademia Teologiczna

prof. dr hab. Andrzej Wyrwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Cezary Jastrzębski
Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej

dr Franciszek Mróz
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

dr Wojciech Mruk
Instytut Historii UJ

dr Izabela Sołjan
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJKOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 

ks. Ryszard Honkisz
Przewodniczący
Prezes Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła Oddział Małopolski

mgr sztuki Janusz Jadczyk
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego

mgr Iwona Hodorowicz
Sekretarz
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

dr Maciej Hodorowicz
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym TarguPARTNERZY

Wydawnictwo „CZUWAJMY”
Construction International
Biuro Podróży „KRAKTURS”PATRONAT MEDIALNY

Tygodni Katolicki „Niedziela”
Miesięcznik Rodzin Katolickich „Nasza Arka”
Radio Jasna Góra
Katolickie Radio „Fiat”
„Życie Częstochowskie”