payday loans

Konferencja - Program

 
 
 
 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
12 września 2009 r. (sobota)
 
 
09.00-10.00 rejestracja uczestników konferencji (Muzeum Częstochowskie – Ratusz Miejski w Częstochowie; Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a)

10.00-10.30 uroczyste otwarcie konferencji (aula Muzeum Częstochowskiego)

10.30-11.00
dr William Griffiths (The Confraternity of Saint James, London)
The Modern Revival of the Pilgrimage to Santiago de Compostela
Rozwój współczesnego kultu św. Jakuba i pielgrzymowania do Santiago de Compostela

11.00-11.15
dr Paweł Różycki (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela drogą duchowego wzrastania, świętości i świętych

11.15-11.30
mgr Marek Okoń (Europawallfahrt)
W poszukiwaniu „autentycznej” drogi do Santiago

11.30-11.45
mgr lic. Waldemar Hass (Bractwo św. Jakuba w Jakubowie)
 „(…) do grobu św. Jakuba” – czyli kilka uwag o dawnej i współczesnej czci oddawanej relikwiom oraz głównym celu pielgrzymek do Santiago de Compostela

11.45-12.00 dr Małgorzata Brykczyńska (The Confraternity of Saint James, London)
Historia i praca Bractwa św. Jakuba w Wielkiej Brytanii

12.00-12.20
przerwa na kawę

12.20 -12.35 mgr Jolanta Barska (Burmistrz Nysy)
Trakt św. Jakuba w Nysie

12.35-12.45 mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
Pielgrzymi w drodze do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w latach 2006-2008

12.45-13.00 mgr Katarzyna Ferfet (Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie)
Pielgrzym czy turysta? Motywacje wędrujących szlakiem Camino de Santiago

13.00-13.15
mgr Joanna Paczos (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Muszla św. Jakuba. Wczoraj i dziś

13.15-13.30
dr Lidia Kwiatkowska-Frejlich (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Ikonografia św. Brygidy Szwedzkiej jako pielgrzyma na wybranych przykładach

13.30-13.45
dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Wątki Jakubowe w województwie świętokrzyskim

13.45-14.00 mgr Paweł Plezia (Oddział PTTK w Ropczycach)
Droga św. Jakuba: Korczowa – Przemyśl – Rzeszów – Tarnów – Kraków

14.00-14.15 dr Jerzy Kazimierczak (Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie)
Kościoły z wizerunkami Matki Bożej Śnieżnej na Małopolskiej Drodze św. Jakuba

14.15-14.30 mgr Barbara Karpała
Pieśni na Drodze św. Jakuba

14.30-14.40
dr Franciszek Mróz (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 w Nowym Targu), Emil Mendyk (Fundacja Wioski Franciszkańskiej)
Drogi św. Jakuba w Polsce – kalendarium wydarzeń w latach 2005-2009

14.40-15.30
przerwa obiadowa

15.30-16.00 generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

16.00-17.00
zwiedzanie kościoła pw. św. Jakuba Apostoła Starszego i Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie