payday loans

Konferencja - Program

 
 
 
 
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
12 września 2008 r. (piątek)

8.00–9.30 rejestracja uczestników konferencji w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
w Krakowie (ul. Gronostajowa 7)

9.30–10.00 uroczyste otwarcie konferencji (sala 1.21 im. Wincentego Pola Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
 
10.00-10.30 prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr Izabela Sołjan (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
Pielgrzymki do Santiago de Compostela w czasie i przestrzeni
 
10.30–10.50 prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa (Wielkopolska Wyższa Szkoła Zawodowa Turystyki i Zarządzania w Poznaniu)
Stan i potrzeby badań nad średniowiecznymi podróżami z ziem polskich do „grobu” św. Jakuba Apostoła
 
10.50–11.10 o. Stanisław Tomoń OSPPE (klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze)
Camino de Santiago
 
11.10–11.40 przerwa na kawę
 
11.40–11.55 dr Wojciech Mruk (Instytut Historii UJ)
Itinerarium de Brugis i opisane w nim szlaki przebiegające przez Polskę
 
11.55–12.10 dr Paweł Różycki (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Motywy pielgrzymowania na drogach św. Jakuba
 
12.10–12.25 Emil Mendyk (Fundacja Wioski Franciszkańskiej)
Droga św. Jakuba w Polsce – nowy początek starej tradycji
 
12.25–12.40 mgr lic. Waldemar Hass (Bractwo św. Jakuba w Jakubowie)
Z Jakubowa do Santiago de Compostela. Szlak, bractwo, sanktuarium
 
12.40-12.55 mgr Iwona Hodorowicz, dr Franciszek Mróz (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)
Małopolska Droga św. Jakuba
 
12.55–13.30 dyskusja
 
13.30–14.30 przerwa obiadowa
 
14.30–14.45 mgr Marek Okoń (Europawallfahrt)
Wkrzański odcinek drogi pątniczej do Composteli
 
14.45–15.00 ks. mgr lic. Piotr Grabowski (Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Jakuba w Ośnie Lubuskim)
Lubuski szlak Drogi św. Jakuba
 
15.00–15.15 mgr Karolina Kuśnierek (Collegium Europaeum Gnesnense – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Droga św. Jakuba na terenie powiatu gnieźnieńskiego
 
15.15–15.30 dr Lucyna Przybylska (Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego)
Droga św. Jakuba w woj. pomorskim
 
15.30–16.00 generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
 
16.30–17.30 przejazd autokarem do Więcławic Starych
 
17.30–18.00 zwiedzanie kościoła pw. św. Jakuba Apostoła Starszego w Więcławicach Starych
 
18.30–19.30 Msza św. przy relikwiach św. Jakuba Apostoła Starszego w kościele w Więcławicach Starych
 
19.30 kolacja i spotkanie towarzyskie
 
 
Szanowni Państwo!
Referaty wygłaszane w czasie sesji referatowych nie powinny przekraczać 15 minut. Do dyspozycji referentów będzie rzutnik multimedialny i komputer pracujący w systemie MS Windows XP
(z oprogramowaniem MS Office 2000 i Adobe Acrobat Reader).
Prosimy, aby przygotowane prezentacje były zgodne ze wspomnianym oprogramowaniem.
Pliki z prezentacjami prosimy dostarczyć przed rozpoczęciem sesji, bezpośrednio osobie obsługującej komputer.
 
 
 
 
 
 
Program w wersji do druku (format pdf) do pobrania [tutaj]