payday loans

Konferencja - komitety

 
 
 
 
KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

Jego Ekscelencja Ks. Bp Edward Janiak
Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
Episkopatu Polski

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Grażyna Leja
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Turystyki

prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 
ks. prof. dr hab. Jan Dyduch
Rektor Papieskiej AkademiiTeologicznej
 
prof. dr hab. Stanisław Andrzej Hodorowicz
Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

prof. dr hab. Antoni Jackowski
przewodniczący komitetu naukowego
– Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Papieska Akademia Teologiczna

dr hab. Michał Paszkowski
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

dr Wojciech Mruk
Instytut Historii UJ

dr Izabela Sołjan
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

dr Lucyna Przybylska
Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego 
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
 
ks. Ryszard Honkisz
Prezes Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła Oddział Małopolski w Więcławicach Starych
 
dr Franciszek Mróz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr Iwona Hodorowicz
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
 
dr Maciej Hodorowicz
II Sekretarz Komitetu Organizacyjnego


Małgorzata Rudkowska-Bulka
Sekretarz Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła Oddział Małopolski w Więcławicach Starych