payday loans

Konferencja - koszty

 
 
 
 
KOSZTY


Koszt uczestnictwa: 150 zł (materiały konferencyjne, publikacja, obiad, przejazd autokarem na trasie Kraków-Więcławice-Kraków, spotkanie towarzyskie).

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 31 maja 2008r. na konto:
 
Nr konta: 60 8589 0006 0180 0550 2886 0005
 
z dopiskiem: „Konferencja – Drogi św. Jakuba”

Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. W przypadku rezygnacji do dnia 31 lipca 2008 r. wpłaty (pomniejszone o koszty bankowe) zostaną zwrócone. Po upływie tej daty zwroty nie będą możliwe.