payday loans

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje początek publicznej działalności Jezusa. Zbawiciel dociera ze swoim słowem na ziemię pogan. Słowo Boże jest zawsze żywe i skuteczne, a zawarte w nich obietnice – pewne. Wsłuchujmy się w słowa Pana Jezusa, aby nasza codzienność była przemieniana przez Jego Słowo.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” - mówił w dzisiejszej Ewangelii Jana Chrzciciel, rozpoznając w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego. Również my, zgromadzeni na Eucharystii, pragniemy rozpoznać Pana, który wkracza w codzienność naszego życia. Świadomi, że tylko On jest dawcą prawdziwego pokoju i przebaczenia, wzbudźmy w sobie szczerą intencję spotkania z Nim w naszej codzienności: w rodzinie, wspólnocie pracy, modlitwie, słuchaniu słowa i w łamaniu chleba.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - Święto Chrztu Pańskiego

Chrzest Jezusa uświadamia nam, jak wielką wagę ma także nasz chrzest. Otrzymaliśmy nowe życie. Staliśmy się przybranymi dziećmi Boga. On daje nam swoją wierną bliskość i ochrania przed chcącym zawładnąć naszą duszą szatanem. Dzięki łasce Boga możemy zmieniać swoje życie, upodabniając się do Jego Syna. To trudna droga i życiowe zadanie. Prośmy często, byśmy czerpiąc siły z bliskości Boga i Eucharystii, „zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli”.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi

W pierwszym dniu Nowego Roku 2023, ofiarujemy siebie samych i cały rok, Jezusowi, Księciu Pokoju i Dawcy życia wiecznego. Wpatrzeni w Świętą Bożą Rodzicielkę Maryję, Matkę Kościoła starajmy się tak żyć, by ten czas był błogosławionym i owocnym etapem na naszej drodze do zbawienia.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - Święto Świętego Szczepana

„Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”. Ta wstrząsająca prawda o Bogu, który pragnie nas przebóstwić, dociera do nas szczególnie wyraźnie w Święta Bożego Narodzenia. Wpatrując się w Dziecię Jezus leżące w żłobie, zaprośmy na nowo Boga, aby On sam mógł się na nowo narodzić w naszym życiu.

Więcej…
 


Strona 1 z 141