payday loans
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - 7. Niedziela Zwykła

Przed tygodniem Liturgia Słowa przypomniała nam potrzebę pójścia drogą przykazań, które są prawdziwym wyzwoleniem człowieka. Dziś zaś mówi nam Chrystus, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości – i to miłości nawet nieprzyjaciół. Nakaz miłości bliźniego znajdujemy w wielu religiach i systemach filozoficzno – etycznych, jednak miłość nieprzyjaciela głosi tylko chrześcijaństwo. Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet nieprzyjaciół. Ofiara Chrystusa w której uczestniczymy, daje nam tę niepojętą dla świata moc – miłowania nieprzyjaciół. Dziękujmy za to Bogu, który jest miłującym Ojcem.

Więcej…
       


Strona 11 z 168