payday loans
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

„Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie”- słowa z Ewangelii wyznaczają kierunek, który powinniśmy obrać w życiu. Pośród chaosu, który panuje wokół nas, jedynie słowo i obecność Jezusa mogą zagwarantować trwały pokój i niezmierzoną radość

Więcej…
 
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Bożego Narodzenia - Święto Chrztu Chrystusa

Pan Bóg zawsze wyprzedza nas w działaniu. Jako pierwszy mówi do nas. Jako pierwszy do nas przychodzi. Jako pierwszy troszczy się o nasz pokarm duchowy i cielesny, i jako pierwszy nas umiłował. Naszą odpowiedzią, może być tylko uczestnictwo we Mszy św., podczas której przyjęcie Komunii Świętej, jest odpowiedzią na Bożą inicjatywę. Prośmy Chrystusa, abyśmy zjednoczeni z Nim i owocami Jego męki, owocnie przezywali każdy dzień. Dziś wspominamy chrzest Chrystusa, który przez nasz Chrzest św. włączył nas w bogactwo łaski płynące z Jego śmierci i zmartwychwstania.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela po Bożym Narodzeniu

Udział we Mszy świętej przekonuje nas, że jesteśmy dla Boga kimś ważnym, chcianym, potrzebnym, czyli kimś kochanym. On do nas chce nieustannie mówić, a przez Komunię Świętą z nami i w nas zamieszkać. Słuchajmy Go w tym Roku i przyjmujmy z wdzięcznością.

Więcej…
 


Strona 11 z 200