payday loans
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - 26. Niedziela Zwykła

W dzień, w którym celebrujemy zmartwychwstanie Jezusa, prosimy Boga, żeby napełnił nas swoim Duchem. Tylko w Nim możemy prawdziwe oddać Mu chwałę. Tylko w Nim możemy wyrazić Bogu prawdziwą wdzięczność za otrzymywane dary. Dziś dziękujemy w naszej wspólnocie za tegoroczne Dary Ziemi, zebrane plony, za Bożą opiekę podczas prac polowych, za dar słońca i deszczu za siłę do pracy, za sąsiedzką pomoc i za łaskę zdrowia.

Więcej…
 
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 25. Niedziela Zwykła

„Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi” - mówił Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wskazując na cel swojej ziemskiej wedrówki. Jego przejście przez śmierć do chwały Ojca to droga pokory, na której przemienił tragiczne okoliczności swojego życia w dar. Nasza obecność na Eucharystii jest potwierdzeniem gotowości pójścia za Chrystusem. Prośmy Go gorąco o ducha pokory.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 24. Niedziela Zwykła

Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce pójść za Nim, powinien zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Go. Czy jednak zawsze pamiętamy żeby Chrystusa naśladować w niesieniu krzyża codzienności? Niech błogosławiony Prymas Tysiącleci, Stefan Kardynał Wyszyński będzie dla nas drogowskazem i przewodnikiem w naśladowaniu Chrystusa.

Więcej…
   


Strona 2 z 187