payday loans
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - Poniedziałek Wielkanocny

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Z radością wyznajemy wiarę w zwycięstwo Jezusa, o którym świadczy pusty grób. Pamiętajmy, że pusty grób mówi nam również o cenie naszego zbawienia. Towarzyszyliśmy Jezusowi w Jego drodze cierpienia. Chrystus przez pokonanie śmierci otworzył nam bramy życia wiecznego. Cieszmy się z bliskiej obecności żyjącego Jezusa i wychwalajmy Boga za dar nowego życia.

Więcej…
 

Życzenia Wielkanocne 2019

Alleluja! Pan Zmartwychwstał! Alleluja!, Alleluja!

Dzieląc się radością poranka wielkanocnego
wszystkim mieszkańcom, parafianom i gościom
życzymy, by spotkanie ze Zmartwychwstałym
umocniło naszą wiarę, nadzieję i miłość
i dawało siłę do serdecznych relacji z bliźnimi
i pokonywania codziennych przeszkód
na drodze zbawienia.

ks. Ryszard Honkisz
ks. Mirosław Cupek

   

Ogłoszenia duszpasterskie - 6. Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej

Dziś wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Podobnie jak tłumy wołające „Hosanna”, my również przyszliśmy z palmami i oddajemy Bogu chwałę. Wydarzenia, które będziemy przeżywać w najbliższych dniach, mają kluczowe znaczenie dla naszego zbawienia – Chrystus za każdego z nas podejmuje mękę i oddaje życie. Nie bądźmy obojętni na Jego cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie bo chodzi o nasze życie wieczne.

Więcej…
   


Strona 10 z 154