payday loans
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

W dzisiejszą niedzielę prosimy Pana Jezusa, aby dał „nam pojąć naukę płynąca z Jego męki”. Palma w ręku Jezusa, jest palmą męczeństwa, nagrodą za trud i cierpienie poniesione z miłości. Idąc za Jezusem, który dobrowolnie oddał życie dla naszego zbawienia, uczymy się pragnąć już nie płytkiej radości z tego, co przyjemne, ale radości, która jest owocem oddania siebie innym, nawet jeśli prowadzi przez krzyż.

Więcej…
 
 

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Kraków, dnia 28 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

Więcej…
 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

KOMUNIKAT
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

Więcej…
 

Komunikat dotyczący spowiedzi

W związku z zaostrzeniem przepisów bezpieczeństwa bardzo prosimy wszystkich wybierających się na spowiedź do kościoła św. Jakuba o zabranie maseczek. W pierwszy piątek będzie możliwość spowiedzi w kościele i jeśli pogoda pozwoli na zewnątrz wokół kościoła. Można także umówić się z kapłanem telefonicznie na spowiedź indywidualną, poza wyznaczonym czasem.

 


Strona 10 z 171