payday loans
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - 17. Niedziela Zwykła

Uczniowie proszą Jezusa: Panie, naucz nas modlić się. Jezus uczy ich nazywać Boga Ojcem i wyjaśnia, że Bóg chce dobra swoich dzieci. Troszczy się o nasz byt oraz udziela nam Ducha Świętego. Wsłuchajmy się w te piękną lekcję Jezusa o miłości naszego Ojca w niebie, do którego zawsze i w każdej sprawie możemy się zwracać.

Więcej…
 
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 16. Niedziela Zwykła

Jezus gromadzi nas przy ołtarzu, naucza nas oraz umacnia. Nieraz jesteśmy bardzo zajęci i ledwo nadążamy wszystko zrobić. Jezus jednak wskazuje, że nasze codzienne niepokoje nie są najważniejsze. Nie pozwólmy, żeby przesłoniły nam duchowe życie, osobistą relację z Panem Bogiem. Zatrzymajmy się na chwilę i powierzmy nasze zmartwienia Jezusowi. Wsłuchajmy się w Jego słowa, które kieruje do każdego z nas.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 15. Niedziela Zwykła

Jezus mówi, abyśmy byli miłosierni. To w jaki sposób odnosimy się do innych i pomagamy potrzebującym, świadczy o naszym życiu Ewangelią. Nie wystarczy deklaracja, że wierzymy i kochamy Boga. Istotna jest realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego w naszym codziennym życiu. Niech udział we Mszy św. umocni nas na drodze do życia wiecznego.

Więcej…
 


Strona 6 z 154