payday loans
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - 5. Niedziela Wielkiego Postu

Kolejna niedziela Wielkiego Postu jest dla nas wezwaniem do nawrócenia. Nasze serca muszą się przemienić i zwrócić ku Bogu. Niech wyśpiewany dzisiaj refren psalmu „Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste” będzie wyrazem pragnienia naszego nawrócenia.

Więcej…
 
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 4. Niedziela Wielkiego Postu

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Te słowa przypominają nam o miłości Boga, który chce, abyśmy dostąpili życia wiecznego. W połowie Wielkiego Postu warto zadać sobie pytanie, czy życie wieczne jest tym, do czego dążymy i jakie jest miejsce Boga w naszym życiu.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Wielkiego Postu

Święty Paweł przypomina: „Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego”. Sensem naszego przyjścia na Mszę św. i przeżytych rekolekcji Wielkopostnych, jest spotkanie z Jezusem, który umarł za nas i zmartwychwstał. Jemu nie jest obojętny los każdego z nas – On z miłosierdziem przyjmie każdego wyznającego swoje grzechy.

Więcej…
 


Strona 4 z 131