payday loans
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Zwykła

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do nawrócenia i przemiany swojego życia, bo „czas jest krótki” i „bliskie jest królestwo Boże”. Człowiekowi otwartemu na Boże przebaczenie i miłość, „która trwa od wieków”, łatwiej przyjąć powołanie życiowe, które Bóg w swej nieskończonej dobroci nam przygotował. Prośmy Ducha Świętego, aby uzdolnił nas do przyjęcia słowa Bożego, które nas przemienia i przynosi błogosławione owoce.

Więcej…
 
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swoje dopełnienie w Jezusie Chrystusie w tajemnicy wcielenia

Więcej…
   


Strona 27 z 202