payday loans
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swoje dopełnienie w Jezusie Chrystusie w tajemnicy wcielenia

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Bożego Narodzenia - Święto Chrztu Pańskiego

Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Chrystus przychodzi do nas w ludzkim ciele, aby objawić moc swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła, aby nas pobudzić i zachęcić, byśmy macą Ducha Świętego dobrze czynili w świecie i dawali przykład, jak można się wyzwolić z mocy diabła.

Więcej…
   


Strona 21 z 195