payday loans
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - 26. Niedziela Zwykła

W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o dwóch przeciwstawnych postawach: próżnego bogacza i pokornego Łazarza. Skierowane do nas ostrzeżenie pobudza do modlitwy o dar wrażliwości duchowej i czujności. Prośmy Chrystusa, o to aby nasze spojrzenie na życie było prawdziwie zanurzone w optyce Ewangelii.

Więcej…
   

Ogłoszenia duszpasterskie - 25. Niedziela Zwykła

Bóg dał nam w dzierżawę dobra materialne i pragnie, byśmy używając dzieł stworzonych, mogli świadczyć miłość i służyć swym bliźnim. Na każdej Eucharystii uczmy się postawy służebnej i zamieniajmy to, co przemijające, na dobra wieczne.

Więcej…
   


Strona 3 z 202