payday loans
Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - Poniedziałek Wielkanocny

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy”. Mimo trudności związanych z pandemią, staramy się pełni radości i wesela stanąć wokół ołtarza, by świętować w liturgii chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. Przez sprawowane misteria w sposób rzeczywisty stajemy się jego uczestnikami i głosicielami Jego zmartwychwstania – pomyślmy dziś, jak to świadectwo wygląda w naszym codziennym życiu?

Więcej…
 

Życzenia Wielkanocne 2021 - Kapituła Bractwa św. Jakuba

„Jest jedno takie miejsce w dziejach ludzkości, jeden taki dzień, z którego widać dzieje człowieka, sens istnienia człowieka na ziemi od początku do końca. To jest dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Ten dzień mamy wypisany w sercach i w duszach naszych, wypisany w historii (...)”.

Kard. Karol Wojtyła;
Katedra na Wawelu, 22 kwietnia 1973 r.

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy życzyć, aby dzień Zmartwychwstania Pańskiego przyniósł zadumę nad sensem naszego życia!
Niech Zmartwychwstały Pan napełnia Wasze domy pokojem i pełnią zdrowia.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! Radosnego Alleluja!

Życzy: Kapituła Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych

Więcławice Stare, Wielkanoc A.D. 2021

(Wersja graficzna dostępna po przejściu do artykułu)

Więcej…
 

Życzenia Wielkanocne 2021

Chrystus Zmarwychwstały

Ukochani w Chrystusie Panu!

Święta Wielkanocne, to czas wyjątkowej radości. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas ze słowami Pokój Wam!

Niech ten pokój Chrystusowy wraz z darem miłości zagości w Waszych sercach. Neech prawdziwa radość i nadzieja na lepsze jutro, wraz z darem wzajemnej serdeczności i dobroci będzie w każdym domu.

Niech uśmiech towarzyszy wszelkim domowym i sąsiedzkim relacjom.

Niech ten trudny czas pandemii pobudza każdego do wielkiego wysiłku i pracy, aby dobro zwyciężało każdy przejaw zła i słabości.

Niech każdy usłszy głos Zmartychwstałego Chrystsa, który do Nas zwraca się po imieniu i pozwoli się prowadzić przez mroki codzienności, aby inni w nas dostrzegli Jego uczniów.

Życzą:
ks Ryszard Honkisz
ks. Mirosław Cupek
ks. Wacław Kossowski

 

Komunikat Wójta Gminy Michałowice w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Wójt Gminy Michałowice - Gminny Komisarz Spisowy przypomina, iż 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis Powszechny to jedyne badanie, które w sposób kompleksowy zbiera informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Wszystkie informacje przekazane podczas spisu objęte są tajemnicą statystyczną. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Główną i obowiązkową metodą spisu jest samospis internetowy. Umożliwia to wygodne i bezpieczne spisanie się w domu.

Więcej…
 


Strona 20 z 198