payday loans
Aktualności

11.01.2009 - Ogłoszenia, 3 Niedziela Bożego Narodzenia

Chrzest Jezusa jest momentem rozpoczęcia Jego publicznej misji. Nasz Chrzest jest rozpoczęciem „Drogi” zbawienia i uświęcenia”. Wspominając przyjęty chrzest, dziękujemy Panu Bogu za otrzymaną łaskę przybrania za synów i córki, oraz nowe zadania – zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym, aby głosić Ewangelię i współpracować z Bogiem w zbawianiu świata. Prośmy więc szczególnie o aktywny udział w misji Kościoła.
Więcej…
   

4.01.2009 - Ogłoszenia, 2 Niedziela Bożego Narodzenia

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Rozważamy nadal tajemnicę Wcielenia. Wpatrując się w Syna Bożego, prośmy o dar dziecięcego zaufania do Boga Ojca. Zapraszamy na wspólne kolędowanie o godz. 16.30.
Więcej…
   


Strona 183 z 197