payday loans
Aktualności

31.08.2008 - Ogłoszenia, 22 Niedziela Zwykła

Ewangelia nikomu nie obiecuje, że z Jezusem odniesiemy sukces w ludzkim rozumieniu. Zaprasza nas, byśmy wzięli na swoje barki swój krzyż i naśladowali Jezusa. Idąc wraz z Nim przez cierpienie i krzyż – dojdziemy do Zmartwychwstania i osiągniemy życie wieczne. Niech te nadzieję umacnia w nas eucharystyczne spotkanie z Chrystusem.
Więcej…
 
 

24.08.2008 - Ogłoszenia, 21 Niedziela Zwykła

W wierze jest zawsze coś osobistego, niepowtarzalnego. Nie można wiecznie chować się za wiarę innych. Dzisiejsze pytanie Chrystusa „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” – jest skierowane do mnie – wierzyć w Jezusa jako Boga oznacza zawierzyć Mu swoje życie, uznać Go za swoją drogę. Wiara jest decyzją, świadomym wyborem.
Prośmy dziś o dar żywej wiary i pełną wdzięczności miłość do Pana Boga, któremu dziękujemy w naszej wspólnocie za tegoroczne plony i błogosławieństwo w pracy nad pokarmem dla ciała oraz pokarmem dla ducha, który daje zjednoczenie z Chrystusem i życie wieczne.
Więcej…
   

17.08.2008 - Ogłoszenia, 20 Niedziela Zwykła

Czasami, gdy wołamy do Pana Boga o pomoc, zdaje się nam, że On milczy i nie odpowiada, bo zapominamy, że to Bóg sam wybiera czas, miejsce i sposób wysłuchania naszych modlitw. Do nas należy modlić się, ufać i wierzyć. Niech postawa Kananejki z dzisiejszej Ewangelii, będzie dla nas wzorem wytrwałej i ufnej modlitwy.
Więcej…
 


Strona 181 z 190