payday loans
Aktualności

8.03.2009 - Ogłoszenia, 2 Niedziela Wielkiego Postu

Przemienienie Jezusa było przygotowaniem uczniów na ciemność krzyża. Jezus na moment objawił przed wybranymi uczniami swoją chwałę. Potem była długa droga do Jerozolimy, na Golgotę. Do światła zmartwychwstania idzie się przez ciemność krzyża, a Każda Eucharystia jest wejściem na górę przemienienia. Nie prześpijmy czasu łaski.
Więcej…
   

1.03.2009 - Ogłoszenia, 1 Niedziela Wielkiego Postu

Rozpoczęliśmy Wielki Post – czas pokuty, nawrócenia, porządkowania życia i oczyszczania serca. Wzorem jest dla nas Pan Jezus poszczący 40 dni na pustyni. Pokazuje On, że siła do pokonania szatana i grzechu płynie ze Słowa Bożego i poddania się Bożej mocy. Oddając Bogu nasze wielkopostne postanowienia, módlmy się o trwałą i głęboką przemianę życia.
Więcej…
   


Strona 160 z 175