payday loans
Aktualności

27.12.2009, Ogłoszenia - Niedziela Św. Rodziny

Liturgia Mszy Św. odkrywa przed nami głębię Bożego planu zbawienia. Odwieczne Słowo Boże stało się człowiekiem i zamieszkało wśród nas - Bóg narodził się w rodzinie. Otwórzmy się na Słowo Boże, aby uświadomić sobie naszą niezwykłą godność dzieci Bożych i zadania jakie stają przed każda katolicką rodziną. Zapraszamy dziś na Nieszpory i kolędy o godz. 16.30.
Więcej…
 

Boże Narodzenie 2009

"Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami" /J1,14/

Chrystus przychodząc na świat oznajmia nam miłość Ojca Niebieskiego i uczy języka MIŁOŚCI - niechaj w tych radosnych dniach ożyje w Was wiara i nadzieja, niech  Chrystus udzieli wszelkich łask i błogosławieństw, dając siłę  posługiwania się językiem miłości, byśmy w Nowym 2010 Roku mogli z nową mocą zmieniać świat na lepszy realizując szlachetne plany i czyste pragnienia.
Wszystkim parafianom i przyjaciołom życzą

ks. Ryszard
ks. Józef

 

 

List pasterski o duchowym przygotowaniu na Święty Rok Jakubowy

Grudzień 2009r.


List pasterski o duchowym przygotowaniu na Święty Rok Jakubowy kierowany do kapłanów, osób konsekrowanych i swieckich.


Ukochani diecezjanie

Od momentu  ustanowienia Świętego Roku Jakubowego istnieją świadectwa o obfitości łask odebranych przez wiernych  za wstawiennictwem św. Jakuba Apostoła Starszego.  W trosce o trwały duchowy ślad Roku Świętego 2010, który obchodzić będziemy po raz drugi w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa, zwracam się do Was, Ukochani Diecdezjanie, z prośbą o dobre duchowe przygotowanie się do tego wielkiego religijnego wydarzenia pamiętając, że nastepny Rok Święty obchodzić będziemy dopiero w 2021 roku.
Więcej…
   

20.12.2009, Ogłoszenia - 4 Niedziela Adwentu

W dzisiejszej Ewangelii Łukasz opisuje dwie kobiety, na których wypełniły się obietnice Boże. Bóg jest wierny, choć czasem każe czekać bądź wymaga dużych poświęceń. Niech radość Elżbiety i Maryi pomoże nam otworzyć serca na Bożą wolę i zaufać Jego obietnicom. Zapraszamy na Nieszpory dziś o godz. 16.30.
 
 
W czwartek z pierwszą gwiazdką, zgromadźmy się rodzinnie przy wigilijnym stole, wsłuchując się w Ewangelię o Bożym Narodzeniu i dzieląc się chlebem, dzielmy się również swoim sercem. W każdej rodzinie na wolnym miejscu przy stole wigilijnym, pragniemy zasiąść duchowo i my, by wraz z Wami przeżywać radość Tych Świąt i życzyć każdemu z Was zdrowia i wszelkiej łaski oraz siły do trwania przy Chrystusie, mimo codziennych trosk i trudności, którym trzeba stawić czoła – Paweł nam przypomina Bóg z nami, któż przeciwko nam”.
 
 
Więcej…
 


Strona 153 z 177