payday loans
Maksistranci

Informacje

Maksistranci - to grupa dorosłych mężczyzn pełniących liturgiczną służbę ołtarza. W naszej parafii została założona przez ks. Aleksandra Kasprzyka w 2017-2018 r.

Włączając się do liturgicznej służby ołtarza ministrantów i lektorów w parafii, wzbogacają oprawę liturgiczną świąt i uroczystości kościelnych oraz wydarzeń parafialnych.

Aktualnie w parafii jest 7 maksistrantów, którzy są otwarci na wszystkich chcących przy ołtarzu dawać świadectwo swej wiary.

Podczas świąt i uroczystości, a także wybranej raz w miesiącu niedzielnej Mszy św. pełnią funkcje:

  • ministranta krzyża (krucyferariusz),
  • ministrantów światła (ceroferariusze),
  • turyferariusza (ministranta kadzidła),
  • nawikulariusza (towarzyszącego ministrantowi kadzidła),
  • lektorów Słowa Bożego,
  • ministranta niosącego w procesji Ewangeliarz,
  • ceremoniarza-koordynującego przebieg liturgii.

Maksistranci dwa razy w roku spotykają się z ks. Moderatorem Mirosławem Cupkiem.

Spotkania te mają charakter formacyjny, poszerzający wiedzę na temat duchowego znaczenia poszczególnych elementów Eucharystii i nabożeństw wraz z wykonywanymi wówczas czynnościami liturgicznymi.