payday loans
Domowy Kościół

Historia Domowego Kościoła w Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych

W czerwcu 2013 roku na prośbę ks. Aleksandra Kasprzyka ówczesnego wikarego, na niedzielnych Eucharystiach było głoszone świadectwo dotyczące Wspólnoty Domowego Kościoła.

Dzięki łasce Bożej, w 2014 roku powstały 2 kręgi Rodzin Domowego Kościoła w Więcławicach Starych w Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła, do których przystąpiło 8 małżeństw.

Pierwszym Moderatorem kręgów był ksiądz mgr Aleksander Kasprzyk. Parą pilotującą byli Joanna i Marek Dębscy z Zagórzyc Dworskich.

Po okresie pilotowania na pierwszych animatorów kręgów zostali wybrani Joanna i Marek Jurczykowie z Więcławic Starych oraz Anna i Robert Kowalscy.

W kolejnych latach wspólnota rozrosła się o kolejny trzeci krąg (pilotowany również przez Joannę i Marka Dębskich). Pierwszymi animatorami tego kręgu byli Dominika i Piotr Święchowiczowie, małżeństwo mieszkające w Masłomiącej.

W 2020 roku po okresie pilotowania przez parę pilotującą Magdalenę i Marcina Nowaków powstał czwarty krąg, do którego przystąpiło 5 małżeństw. Na pierwszych Animatorów tego kręgu zostali powołani Teresa i Piotr Molowie.

Obecnie wspólnotę tworzy 16 małżeństw, w większości zamieszkujących na terenie parafii.

Owocem pracy formacyjnej oraz działania Ducha Świętego Wspólnoty Domowego Kościoła w Więcławicach są Wieczory Uwielbienia w III piątki miesiąca (trwające od jesieni 2015 roku), wspólnotowe Eucharystie w III niedzielę miesiąca oraz czuwania modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego (pierwsze czuwanie odbyło się w 2015 roku).

W 2018 roku pierwszy Moderator Wspólnoty DK w Więcławicach ks. Aleksander Kasprzyk został powołany na proboszcza parafii w Tomicach koło Wadowic. Wówczas Moderatorem kręgów został ksiądz Mirosław Cupek.

W 2020 roku Moderatorami kręgów zostali również ks. Proboszcz Ryszard Honkisz oraz ks. Wacław Kossakowski.

Linki

Strona główna Ruchu Światło Życie

Strona Ruchu Światło Życie Archidiecezji Krakowskiej