payday loans
Fotoreportaże

II Nocna Droga Krzyżowa

II Nocna Droga Krzyżowa szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba w intencji Światowych Dni Młodzieży »KRAKÓW 2016«

Ponad 100 pielgrzymów z Małopolski uczestniczyło w II Nocnej Drodze Krzyżowej szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba, która została odprawiona w nocy z 12 na 13 lutego 2016 r. Podobnie, jak przed rokiem, wspólną intencją uczestników nabożeństwa była modlitwa o dobre przygotowanie i duchowe owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Modlitewne spotkanie rozpoczęło się w kościele pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach, od Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. Biskupa Damiana Muskusa OFM – Koordynatora Generalnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016.

W homilii ks. Biskup podkreślił, że Droga Krzyżowa stanowi wyjątkową szkołę pokory i stanowi okazję do podjęcia wysiłku zmierzającego do kruszenia swojego serca. „Krzyż jest najmocniejszym dowodem przy pomocy, którego Bóg pragnie nas przekonać, jak bardzo nas miłuję. Idąc Drogą Krzyża, słuchajmy Bożego głosu, słuchajmy Jego słów, które będą rodzić się w naszych umysłach i w naszych sercach: »bardzo miłuje każdego z Was, bardzo miłuję każdą z Was«. Obyśmy tej Miłości doświadczyli dziś idąc Drogą Krzyża i zawsze ilekroć rozważać będziemy Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Biskup Damian podziękował również pielgrzymom za świadectwo wiary i wspólną modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży, „by przyniosły, jak najwspanialsze owoce w życiu tych ludzi, którzy do nas przybędą ze wszystkich kontynentów. Bo choć przygotowań tych w wymiarze zewnętrznym do Światowych Dni Młodzieży jest bardzo dużo i czasem nas przytłaczają, jednak mamy świadomość, że bez duchowej mocy, bez zaplecza modlitewnego, te przygotowania mogą okazać się jałowe, bo nie będzie owoców. Może być piękny efekt zewnętrzny, natomiast nie będzie owoców ducha. Dlatego proszę więc, abyście się modlili przede wszystkim o te duchowe owoce młodych i tych, którzy przybędą za granicy, ale także młodych Polaków” – prosił ks. biskup.

Z Raciborowic pątnicy przeszli odcinkiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba do kościoła pw. NMP Matki Bożej Królowej Polski w Michałowicach, gdzie powitał ich ks. Władysław Dyrcz – proboszcz parafii.

Po modlitwie w kościele pielgrzymi udali się do budynku Urzędu Gminy w Michałowicach, gdzie czekała na nich gorąca herbata i kawa. Po półgodzinnej przerwie kompania pątników wyruszyła do Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych. W sanktuarium więcławickim pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył kustosz, ks. kan. Ryszard Honkisz. Po Mszy św. ks. Kustosz zaprosił wszystkich do sali konferencyjnej na gorący barszcz.

W imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i organizatorom Nocnej Drogi Krzyżowej. Dziękuję J.E. Ks. Biskupowi Damianowi Muskusowi OFM za udział w tym nabożeństwie oraz odprawienie Mszy św. w intencji pielgrzymów. Dziękuję ks. kan. Ryszardowi Honkiszowi – proboszczowi parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych, ks. Krzysztofowi Krawczykowi oraz ks. Wiesławowi Cholewa – proboszczowi parafii w Raciborowicach za wspólne pielgrzymowanie oraz Eucharystię w pięknym kościele pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach. Wyrazy wdzięczności kieruję na ręce Władz i Pracowników Gminy Michałowice na czele z p. Antonim Rumianem – Wójtem Gminy Michałowice, dziękując za przyjęcie pielgrzymów w budynku Urzędu Gminy oraz poczęstunek. Specjalne podziękowania składam również na ręce służb porządkowych – strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborowicach, Książniczkach, Michałowicach oraz w Więcławicach Starych. Dziękuję Pani Ewie Krawczyk za pomoc w organizacji i przygotowanie wspaniałego barszczu. I wreszcie szczególne podziękowanie należą się głównym pomysłodawcom i organizatorom tego pięknego nabożeństwa tj. ks. kan. Ryszardowi Honkiszowi oraz p. Józefowi Talikowi – serdeczne „Bóg zapłać!”.

Nocna Droga Krzyżowa Małopolskim Szlakiem Jakubowym to inicjatywa Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. Współorganizatorem nabożeństwa była także parafia pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach, parafia pw. NMP Królowej Polski w Michałowicach, Urząd Gminy w Michałowicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Więcławicach. Kolejną modlitewną inicjatywą Bractwa w intencji Światowych Dni Młodzieży będzie „V Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba” w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Gwiaździstej »1050 km Drogą św. Jakuba na 1050-lecie Chrztu Polski«. Rozpocznie się ono 20 marca 2016 r. (Niedziela Palmowa) w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, a zakończy 26 czerwca 2016 r. w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Z pielgrzymkowym pozdrowieniem Buen Camino i zaproszeniem na pątniczy szlak

Franciszek Mróz

II nocna Droga 2016 1

Więcej…
 

Fotorelacja z VII etapu Niedzielnego Pielgrzymowania

IMG 7326

Więcej…
 

V etap niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba

Szukając żółtych muszli

?Niezwykłe napotkać można na ścieżkach zwykłych ludzi? Pielgrzym, Paulo Coelho

Dnia 21.07.2013r. miłośnicy Jakubowego Szlaku przy łaskawości słonecznej pogody pokonali kolejny - V etap niedzielnego pielgrzymowania. Przemierzyli 25 kilometrów Małopolskiej Drogi św. Jakuba na odcinku Probołowice - Czawrnocin - Skalbmierz - Pałecznica. Uczestników wyprawy zaszczycił swym towarzystwem ksiądz biskup Grzegorz Ryś - na trasie dodawał sił modlitwą i zarażał dobrym humorem.

Wędrowanie poprzedziła uroczysta msza święta celebrowana przez biskupa Rysia oraz proboszcza parafii Krzysztofa Września w probołowickim kościele pw. św. Jakuba Apostoła. Świątynia słynie z cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus oraz polichromii na płótnie, pokrywającej wewnętrzne ściany budowli.

Podczas kazania ksiądz biskup przekonywał, że przy odrobinie wiary nierealne marzenia mogą nabrać rzeczywistego kształtu. Zaapelował: ?Niemożliwe, żeby kochać nieprzyjaciół, żeby być czystego serca, żeby wprowadzać pokój (?) Niemożliwe, niemożliwe? Ale pozwólcie Panu Bogu działać! Otwórzcie się na słowo, które mówi, że jest możliwe przekraczać ludzkie myślenie?. Pozytywnie zmotywowani, po zrobieniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia, wędrowcy ruszyli na szlak. Wkrótce - po przejściu trzech kilometrów - ukazał się ich oczom gotycki, kamienny kościół pw. WNMP (z 1360r.) w Czarnocinie.

W Skalbmierzu uczestnicy wyprawy, siedząc w odrestaurowanych stellach kanonickich, wysłuchali opowieści księdza proboszcza Mariana Fatygi o jednym z najpiękniejszych zabytków sakralnych ziemi powidzkiej - kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Gospodarz parafii oprowadził wędrowców po wnętrzu wiekowej kolegiaty, pokazał ołtarz główny - przedstawiający scenę Zwiastowania oraz osiem bocznych (z których trzy zostały odnowione).

210713

Kultywując staropolską gościnność, ksiądz proboszcz przy pomocy pań z przykościelnej kawiarenki, uraczył nieco zmęczonych pielgrzymów ciastem i leczem. Po smakowitym posiłku pątnicy ruszyli dalej, by podziwiać czekające na nich, zapierające dech w piersiach, widoki Wyżyny Małopolskiej. Bacznie szukając żółtych muszli i strzałek, wskazujących kierunek trasy, wszyscy dotarli do celu.

W Pałecznicy wójt gminy - p. Marcin Gaweł, w myśl przysłowia ?Gość w dom, Bóg w dom?, podjął w remizie grupę pątników grochówką i pysznymi wypiekami. Zaraz potem - w zastępstwie proboszcza parafii - pokazał kościół św. Jakuba Apostoła, a w nim XVII wieczną ambonę i obrazy, m.in. patrona parafii oraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem. Na pożegnanie ksiądz biskup pobłogosławił pielgrzymom, złożył deklarację krzewienia idei wędrowania Drogami św. Jakuba i obiecał, że znów pojawi się na szlaku podczas ostatniego etapu pielgrzymowania 20 października 2013r., które zakończy się pod Oknem Papieskim w Krakowie.

Słowa homilii ks. biskupa, głoszące idee, że człowiek pełen wiary, jest w stanie zdziałać bardzo wiele, zapewne zachęcą wszystkich, nawet tych powątpiewających we własne siły, do pokonania następnego etapu niedzielnego pielgrzymowania! Serdecznie zapraszamy stałych i nowych uczestników do wspólnej wędrówki już za miesiąc! Oprócz plecaków z prowiantem na Szlak Jakubowy przydźwigać można wszelkie troski, zmartwienia, by przekonać się jak z kilometra na kilometr robią się ona coraz lżejsze, a po dotarciu do celu w niezwykły sposób znikają?

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy umilili pielgrzymom trud ich podróżowania. W szczególności zaś księdzu biskupowi G. Rysiowi. Wspierał swą obecnością pątnikówna Małopolskim Szlaku Jakubowym, pomagał im znaleźć właściwą drogę. Nie chodzi o Camino (tu kierunek wytyczają żółte muszle), a o odszukanie godziwej drogi życia! Zagubieni mogą trafić na nią, podróżując w głąb siebie.

 

Z pozdrowieniem ?Buen Camino? Iwona Bińczycka - Kołacz

 

1210713V

2013-07-21 3

2210713V 2

Więcej…
 

IV etap Niedzielnego Pielgrzymowania

 

IV etap ?Niedzielnego Pielgrzymowania
Małopolską Drogą św. Jakuba w Roku Wiary?

Tradycja mówi, że każda Droga Jakubowa zaczyna się na progu swojego domu i prowadzi do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

W niedzielę 16 czerwca odbył się IV etap ?Niedzielnego Pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba w Roku Wiary? ze Szczaworyża przez Wiślicę do Probołowic, który poprowadził Franciszek Mróz ? prezes Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. W czasie mszy św. w Szczaworyżu ks. proboszcz Stanisław Kondrak udzielił błogosławieństwa grupie 46 pielgrzymów wyruszających na szlak. Po mszy św. wszyscy uczestnicy pielgrzymki ustawili się do pamiątkowego zdjęcia przy źródełku, gdzie ksiądz proboszcz przybliżył historię kościoła i parafii.

Szczaworyż jest jedną z najstarszych miejscowości w regionie. Pierwszy drewniany kościółek pw. św. Jakuba pochodził z 1126 roku. Na pobliskim wzgórzu znajdują się ślady wczesnośredniowiecznego grodziska z przełomu VIII/IX wieku. Obecny kościół wybudowany został w 1613 roku w stylu późnorenesansowym z gotyckimi pozostałościami. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.Historia i losy tego wizerunku są bardzo ciekawe. W przeszłości dzieło należało do kamedułów, którzy mieli swój klasztor na górze Chełmicy. W czasie najazdu szwedzkiego przeniesioneo je do kościoła w Szczaworyżu, chcąc uchronić obraz przed zniszczeniem. I tak rzeczywiście się stało. Szwedzi nie tylko zniszczyli klasztor, ale też zamordowali zakonników. Ocalał jedynie obraz, który można oglądać do dnia dzisiejszego w szczaworyskim kościele.

Ze Szczaworyża droga wiodła polami przez Skotniki, Dobrowodę do Chotla Czerwonego. W kościele pw. św. Bartłomiejapozdrowił pielgrzymów proboszcz parafii ? ks. Stefan Łasoń i po wspólnej modlitwie Anioł Pański opowiedział historię kościoła. Kościół w Chotlu nazywany jest córką kolegiaty wiślickiej, gdyż jak twierdzą znawcy architektury jest miniaturą kolegiaty w Wiślicy. Na uwagę zasługuje piękny krucyfiks z 1400 roku, pierwotnie znajdujący się na zewnątrz kościoła, po konserwacji przeniesiony do środka. Świątynia zbudowana jest na gipsowym wzgórzu, w którym wydrążony został 20 metrowy korytarz zwany ?kuchnią proboszcza?. U podnóża wzgórza kościelnego można zobaczyć kilkumetrowej wysokości kryształy gipsu, tworzące tzw. ?jaskółcze ogony?.

Przez miejscowość Chotel Czerwony płynie rzeczka o nazwie Maskalis ? ta sama, która przepływając przez pobliskie Skorocice, tworzy unikalne formy skalne i ciekawe zjawiska krasowe w miękkim gipsowym podłożu. Dalej droga prowadzi do Wiślicy. Zatrzymujemy się na odpoczynek i zwiedzanie wiślickiej kolegiaty, po której oprowadza nas proboszcz - ksiądz prałat Wiesław Stępień. Kolegiata w Wiślicy zbudowana jako jeden z kościołów ekspiacyjnych (pokutnych) przez króla Kazimierza Wielkiego urzeka nas swoją gotycką formą. W ołtarzu głównym znajduje się słynąca z łask kamienna figura Matki Bożej zwana Łokietkową lub Uśmiechniętą.

Z Wiślicy wyruszamy na ostatni odcinek IV etapu przez Koniecmosty, Jurków, Pełczyska do Probołowic. Droga daje się już mocno we znaki, zwłaszcza wysoka temperatura powietrza, która dzisiaj dochodzi do 300C. Jakubowy Szlak prowadzi przez urodzajne ziemie Ponidzia z widoczną w oddali górą Olbrych, zwaną Zawinnicą (308 m n.p.m.), gdzie znajdował się zamek z czasów Łokietka. Wybudowano go na miejscu wczesnośredniowiecznego grodziska. W średniowieczu u podnóża góry istniał kamieniołom, w którym pozyskiwano kamień do budowy okolicznych kościołów, między innymi w Wiślicy.

W ostatnich latach Pełczyska stały się sławne za sprawą odkryć archeologicznych, prowadzonych w ramach projektu pod nazwą Ekspedycja Celtycka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Po minięciu Pełczysk dochodzimy do Probołowic, gdzie czeka na nas ksiądz proboszcz Krzysztof Wrzesień i zaprasza do świątyni. Probołowicki kościół pw. św. Jakuba Starszego zbudowany jest z drewna i pokryty gontowym dachem. Każdy centymetr wewnętrznych ścian kościoła pokrywa barwna polichromia na płótnie. Naszą uwagę przykuwają malowane na desce postacie apostołów, pod którymi widnieją zamiast imion nazwy kamieni przyporządkowane każdemu z apostołów i tak: św. Tadeusz - ametyst, św. Szymon ? hiacynt, św. Mateusz ? chryzopraz, św. Bartłomiej ? topaz, św. Filip ? beryl, św. Tomasz ? chryzolit, św. Jakub Mniejszy ? krwawnik, św. Jan ? sardonyks, św. Jakub Większy ? szmaragd, św. Andrzej ? chalcedon, św. Paweł ? szafir, św. Piotr ? jaspis.

Po błogosławieństwie udzielonym nam przez księdza proboszcza i wbiciu pamiątkowej pieczęci do naszego ?Paszportu Pielgrzyma? żegnamy się do następnego spotkania na Drodze Jakubowej.

Anna Steckiewicz

 

DSC03780

DSC03792

Więcej…
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii Jakubowych i czcicieli św. Jakuba - Jasna Góra 27.04.2013

Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_0 Wiara w drodze

?Bez wątpienia Szlak św. Jakuba pomaga nam spotkać się z samym sobą. Kluczowe zawsze będzie spotkanie z samym sobą, jako pewien początek, ponieważ jest to warunek żeby spotkać się z drugim człowiekiem, a przede wszystkim z Panem Bogiem? ? te słowa ks. arcybiskupa Juliána Barrio Barrio, metropolity Santiago de Compostela wypowiedziane 19 kwietnia 2013 r. w Szafarni koło Torunia przyświecały uczestnikom VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Parafii Jakubowych i czcicieli św. Jakuba Starszego Apostoła, która w dniu 27 kwietnia br. przybyła na Jasną Górę. Pielgrzymka wpisała się w obchody Roku Wiary, które Bractwa i parafia św. Jakuba oraz lokalne organizacje opiekujące się Drogami św. Jakuba w Polsce pragną przeżywać na szlakach pielgrzymkowych prowadzących do sanktuarium w Santiago de Compostela.
Pielgrzymka rozpoczęła się nabożeństwem w kościele pw. św. Jakuba Starszego położonym przy Alejach Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Podczas konferencji wygłoszonej w kościele o. Roman Zioła ? kustosz sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Lęborku wygłosił katechezę  pt. ?Być solą w pielgrzymce? w której podkreślił, iż ?pielgrzym ma być solą tej ziemi, i choć może idzie się w pojedynkę, lub w niewielkich grupach to tak jak szczypta soli dodana do potrawy pielgrzym ma za zadanie dawać świadectwo wiary?.
Z kościoła św. Jakuba pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę w procesji, na czele której niesiono relikwie św. Jakuba Starszego z Jakubowa, figurę Patrona Pielgrzymów z Simoradza oraz poczty sztandarowe Bractw i parafii Jakubowych. Kolejnym punktem pielgrzymki było spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim ks. arcybiskup Celestino Migliore w sali o. Augustyna Kordeckiego.  Na spotkanie to przybyło około 700 osób z ponad 20 parafii jakubowych, członków Bractw św. Jakuba oraz miłośników Drogi św. Jakuba.
To właśnie do członków Bractwa św. Jakuba szczególne słowa skierował Nuncjusz Apostolski w Polsce: ?Wasze Bractwo dedykowane św. Apostołowi Jakubowi pokazuje pewną bardzo nowoczesną cechę chrześcijańskiej duchowości, która jest bardzo potrzebna dla wzrostu wiary i jakże aktualna w Roku Wiary. Cecha ta zawiera się w pielgrzymowaniu, którą można nazwać Wiarą w Drodze?. Do słów tych, ksiądz Arcybiskup nawiązał także w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. odprawionej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej o godz. 12:00: ?Oto dlaczego wasze Bractwo jest tak ważne: macie do wypełnienia misję społeczną i kościelną. Oczywiście, jesteście ekspertami w organizowaniu i promowaniu ruchu pielgrzymkowego, w szerzeniu pobożności bliskiej szerokim kręgom społecznym, w podejmowaniu działalności charytatywnej, jesteście wezwani, aby gorliwie zbierać się na wspólne słuchanie słowa Bożego, jesteście wezwani, aby otwierać się na Jego światło, które uświęca, oczyszcza, ocenia i buduje. I w ten sposób będziecie mogli dawać świadectwo silnego i radosnego braterstwa oraz przyczyniać się do budowana coraz piękniejszego Kościoła i społeczeństwa?.
Eucharystia zakończyła się aktem zawierzenia wraz z ślubami złożonymi w imieniu czcicieli św. Jakuba przez ks. kan. Stanisława Czerwińskiego ? kustosza pierwszego w Polsce sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie. Ostatnim punktem pielgrzymki było nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawione na wałach klasztoru jasnogórskiego, po którym poszczególne grupy pielgrzymkowe powróciły do swoich domów.
To ogólnopolskie spotkanie na Jasnej Górze było niewątpliwie czasem modlitwy i braterstwa, ale również nabrania nowych sił do podejmowania dalszych inicjatyw na Jakubowym Szlaku w Roku Wiary.
Łukasz Mróz

Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_0Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_1Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_10Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_11Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_2Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_3Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_4Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_5Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_6Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_7Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_8Pielgrzymka_Bractwo_Jasna_Gora_9  

Tekst homilii

abp Celestino Migliore
    
Podczas naszego porannego spotkania przedstawiliśmy i wymieniliśmy się naszymi doświadczeniami wiary. Niektórzy z was opowiedzieli, co dla nich znaczy żyć wiarą chrześcijańską na co dzień, także w ramach Bractwa świętego Jakuba. Ja także opowiedziałem wam, jak staram się żyć wiarą każdego dnia mojego życia. Tę wymianę naszych doświadczeń poczyniliśmy w duchu programu, jaki papież Franciszek zarysował w pierwszy wieczór swojego pontyfikatu: biskup i lud Boży winni się wzajemnie wspierać w autentycznym przeżywaniu swojej wiary w codzienności; wspólnie przeżywać radość, płynącą z wiary i dzielić się jej owocami.
Teraz, podczas Mszy świętej, jesteśmy zaproszeni, aby skonfrontować nasze życie wiary ze słowem Bożym, zobaczyć, co sam Bóg mówi o naszym chrześcijańskim życiu.
Dzieje Apostolskie opowiadają, że ?w następny szabat po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego?. A później dodają: ?Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł?.
Mamy więc tu dwie postawy, typowe dla naszych chrześcijańskich wspólnot: jest w nich szukanie dróg jedności, braterstwa, komunii wierzących wokół słowa Bożego. Ale też widać w nich zazdrość, uczucie rozpowszechnione i niszczące nasze wspólnoty. Z jednej strony jest słowo Boże, które nas jednoczy, podtrzymuje nas na wspólnej drodze wiary i pozwala przezwyciężać przeszkody na drodze ku dobru; z drugiej strony pojawia się zazdrość, będąca źródłem podejrzeń, braku zaufania, wydawania sądów jedni o drugich, co w końcu musi doprowadzić do podziałów. Zazdrość, która często pojawia się we wspólnotach parafialnych, w stowarzyszeniach, w bractwach, bo widzi się i nie akceptuje się tego, że ktoś inny jest w czymś lepszy, ma ciekawsze pomysły, ma większy talent organizacyjny.
    Refleksja zawarta w dzisiejszym słowie Bożym jest bardzo ważna. Jesteście Bractwem ? ta nazwa pochodzi od braterstwa. Często podkreśla się, że stowarzyszenie czy bractwo katolickie, jako grupa osób wierzących, szczególnie zaangażowane jest w dawanie świadectwa, w przepowiadanie wiary i w działalność ewangelizacyjną. I to jest prawda. Ale słowo Boże nam dziś przypomina, że jeszcze przed świadectwem, przepowiadaniem i ewangelizacją, musi być wspólnota, jedność, braterstwo. Inaczej nasza misja, nasze świadectwo będzie puste.
    Wspólnota serc w parafii, w bractwie jest przede wszystkim darem Boga. Tworzy się ją przez częste słuchanie słowa Bożego. Możemy zbierać się razem, mówić o wierze, podejmować dzieła charytatywne, organizować pielgrzymki, być może nawet wydawać własny biuletyn, aby czuć się razem. Ale to wszystko byłoby bardzo mało, jeśli zabrakłoby zbierania się na wspólnym słuchaniu słowa Bożego i wysiłku kształtowania swojego życia na bazie tego słowa. Wspólnota serc, zbudowana wokół słowa Bożego, oczyszcza nas z zazdrości, trzyma nas daleko od podziałów, podejrzeń, braku zaufania i od wewnętrznych walk.
    Tworzycie Bractwo świętego Jakuba. Ja dziś nie mówię dużo o waszym świętym patronie. Jego postać ? myślę ? wystarczająco poznaliście przy innych okazjach, jak chociażby w jego sanktuarium w Jakubowie. Ja dziś skupiam się na tym, że stanowicie bractwo, bo idea braterstwa jest w dzisiejszych czasach niezmiernie ważna.
Dwieście lat temu rewolucja francuska rzuciła trzy hasła: wolność, równość, braterstwo. Dziś dużą wagę przywiązuje się do dwóch pierwszych haseł, do wolności i równości. W ostatnich dwustu latach obszar wolności bardzo się zwiększył: dziś możemy w sposób wolny wyrażać nasze poglądy, mówić, co myślimy, także niekiedy w sposób przesadzony, i nikt temu nie przeszkadza. Możemy wyjeżdżać, wracać, podróżować i pozostawać, gdzie tylko chcemy, i nikt temu nie przeszkadza. Możemy na różne sposoby uczestniczyć w życiu publicznym i w życiu naszych społeczności: to stało się naszym prawem. Czasami narzekamy nawet, bo wydaje się, że jest za duża wolność, zwłaszcza, jeśli jej towarzyszy brak szacunku dla innych, zniewagi, groźby czy czynienie krzywdy innym bez żadnej kontroli ze strony służb porządku publicznego czy nawet ze strony prawa. Podobnie jest z ideą równości. Dziś, gdy mamy poczucie dyskryminacji, traktowania w sposób nierówny z innymi, mamy do dyspozycji sądy i adwokatów, gotowych bronić naszej sprawy przed trybunałami. Tym niemniej, mamy jeszcze obszary braku prawdziwej wolności i prawdziwej równości. Czasami te dwa hasła pozostają jednak puste, bo osoby silniejsze, osoby pozostające przy władzy, osoby bogatsze mogą robić, co im się podoba. Dlaczego? Właśnie dlatego, że zapomina się o trzeciej idei z tego łańcucha: o braterstwie. To właśnie braterstwo pozwala na dobre funkcjonowanie dwóch pierwszych idei: wolności i równości. To braterstwo pozwala nam w pełni żyć ideałami wolności i równości, bo pozwala na poszanowanie wolności naszych bliźnich. Braterstwo czyni nas wrażliwymi na tych, którzy jednak są dyskryminowani i nie cieszą się traktowaniem na równi z innymi. To braterstwo popycha nas do szukania dobrych rozwiązań dla tych przejawów niesprawiedliwości.
Papież Benedykt XVI poświęcił dwie swoje encykliki tej właśnie kwestii. Analizując przyczyny kryzysu, w jakim żyjemy, widział on jego źródła właśnie w braku postaw braterstwa i ideały braterstwa zaproponował jako punkt wyjścia dla zaradzenia wielu problemom współczesnego świata. Możemy ustanawiać wiele reguł, praw, norm, aby przeciwdziałać szerzeniu się korupcji, spekulacji, chciwości, która sprawia, że biedni są coraz bardziej biedni, a bogaci coraz bardziej się bogacą, ale jeśli nie będziemy pracować nad solidnym rozwojem braterstwa, nie będziemy pracować na tym, aby ludzie żyli prawdziwie w tym duchu, będzie bardzo trudno przezwyciężyć kryzys obecnych czasów.
Oto dlaczego wasze Bractwo jest tak ważne. Macie do wypełnienia misję społeczną i kościelną. Oczywiście, jesteście ekspertami w organizowaniu i promowaniu ruchu pielgrzymkowego, w szerzeniu pobożności bliskiej szerokim kręgom społecznym, w podejmowaniu działalności charytatywnej. Ale jesteście przede wszystkim wezwani do stawania się ekspertami w braterstwie. Jesteście wezwani, aby gorliwie zbierać się na wspólne słuchanie słowa Bożego. Jesteście wezwani, aby otwierać się na jego światło, które oświeca, oczyszcza, ocenia i buduje. I w ten sposób będziecie mogli dawać świadectwo silnego i radosnego braterstwa oraz przyczyniać się do budowania coraz piękniejszego Kościoła i społeczeństwa.
Matka z Jasnej Góry, właśnie dlatego, że jest naszą matką, dobrze wie, co znaczy braterstwo. Ona sama, jako Królowa Polski, przez wieki inspirowała miliony Polaków, którzy przybywali tu na modlitwę, i otwierała ich serca na ideały braterstwa, jako na lekarstwo na nasze problemy osobiste, rodzinne, społeczne i ogólnokrajowe. Maryja z tego sanktuarium przez wieki pomagała milionom Polaków czynić małe i wielkie cuda przez braterstwo, zaszczepione w ich serca. Polecajmy jej i świętemu Jakubowi nasze dobre postanowienia, z jakimi wyruszymy z tego sanktuarium do naszych domów; niech one będą pragnieniem życia całym bogactwem ideału braterstwa. Amen.

(27.4.2013)

 


Strona 1 z 3