payday loans
Wydarzenia

Zaproszenie

Wójt gmin Michałowice zaprasza 12 stycznia (najbliższy wtorek) na godzinę 18.00 do Urzędu Gminy w Michałowicach, Sala Konferencyjna, na spotkanie z dyrektorem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marcinem Bielówką, Jarosławem Gowinem posłem na Sejm RP oraz przedstawicielem wojewody Andrzejem Klimczakiem.Tematem spotkania będą fundusze europejskie dla wsi oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice.

 

Orędzie Benedykta XVI z okazji inauguracji Roku Jakubowego.

Do Jego Ekscelencji Juliana Barrio Barrio
Arcybiskupa Santiago de Compostela1. Z okazji otwarcia Drzwi Świętych, która to uroczystość zapoczątkowuje Jubileusz Jakubowy 2010, przesyłam serdeczne pozdrowienia Waszej Ekscelencji i wszystkim uczestnikom tej wspaniałej ceremonii. Pozdrawiam też pasterzy i wiernych tego lokalnego Kościoła, który, poprzez swój długowieczny związek z apostołem Jakubem, sięga swymi korzeniami Ewangelii Chrystusowej i ofiarowuje ten duchowy Skarb swoim synom, pielgrzymom z Galicji, z innych miejsc Hiszpanii, z całej Europy oraz z najbardziej odległych stron świata.

Więcej…
 

Boże Narodzenie 2009

"Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami" /J1,14/

Chrystus przychodząc na świat oznajmia nam miłość Ojca Niebieskiego i uczy języka MIŁOŚCI - niechaj w tych radosnych dniach ożyje w Was wiara i nadzieja, niech  Chrystus udzieli wszelkich łask i błogosławieństw, dając siłę  posługiwania się językiem miłości, byśmy w Nowym 2010 Roku mogli z nową mocą zmieniać świat na lepszy realizując szlachetne plany i czyste pragnienia.
Wszystkim parafianom i przyjaciołom życzą

ks. Ryszard
ks. Józef

 

 

ks. Józef Litwa - podziękowania

                             Czcigodni:
Ks. Proboszcz Ryszard Honkisz,
Rada Parafialna wraz ze wspólnotą parafialną św. Jakuba w Więcławicach Starych,
wszyscy Ofiarodawcy
 
 
Kochani Przyjaciele, 
 
dziękuję  za okazane serce i  pomoc okazaną pogorzelcom.   W piątek 6.11.2009 wieczorem spotkało nieszczęście moich kochanych Rodziców: Antoninę 76 lat i Józefa 72 lata ludzi prawych i uczciwych, mieszkających w podkrakowskim Sieprawiu.  Od instalacji elektrycznej zapalił się i w znacznym stopniu spłonął dom rodzinny, dorobek całego ich życia.
    Dziękuję za okazaną  pomoc, która zostanie przeznaczona na odbudowę ich domu oraz przygotowanie do przeżycia zimy.  Bóg zapłać za okazane serce, zaangażowanie i wielką życzliwość.
     Ufam razem z Rodzicami, że przez modlitwę, przynajmniej w niewielkim stopniu odwzajemnimy Waszą dobroć. Gdy żywioł ognia dotknął to co przemijalne i zniszczalne a Dobry Bóg podarował nam jeszcze życie, ufamy że będzie nam dane spłacić ogromny dług wdzięczności, którą nosimy wobec każdego kto jest naszym dobroczyńcą i pomimo własnych niedostatków pamiętał też o dotkniętych nieszczęściem.

 z wyrazami wdzięczności
                                                                        ks. mgr Józef  Litwa

   


Strona 31 z 38