payday loans
Ogłoszenia

25.01.2009 - Ogłoszenia, 3 Niedziela Zwykla

Pan Jezus dzisiaj, jak kiedyś głosi bliskość królestwa Bożego, wzywa do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Także jak do rybaków w Galilei, do nas zajętych swoimi sprawami ludzi XXI wieku kieruje to samo wezwanie: „Pójdź za mną”. Pomyślmy, czy w zgiełku codzienności słyszymy wezwanie Jezusa? A słysząc jak na nie odpowiemy?
Więcej…
 

18.01.2009 - Ogłoszenia, 2 Niedziela Zwykla

Papież Benedykt XVI wielokrotnie mówił, że szczera modlitwa kierowana do Boga przez chrześcijan różnych Kościołów już tu i teraz łączy ich niejako pod jednym, wspólnym dachem Kościoła. Rozpoczynając dziś Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan błagajmy dobrego Boga, aby wybaczył nam wszelkie podziały i wlał w nasze serca pragnienie pokoju.
Więcej…
 

11.01.2009 - Ogłoszenia, 3 Niedziela Bożego Narodzenia

Chrzest Jezusa jest momentem rozpoczęcia Jego publicznej misji. Nasz Chrzest jest rozpoczęciem „Drogi” zbawienia i uświęcenia”. Wspominając przyjęty chrzest, dziękujemy Panu Bogu za otrzymaną łaskę przybrania za synów i córki, oraz nowe zadania – zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym, aby głosić Ewangelię i współpracować z Bogiem w zbawianiu świata. Prośmy więc szczególnie o aktywny udział w misji Kościoła.
Więcej…
 

4.01.2009 - Ogłoszenia, 2 Niedziela Bożego Narodzenia

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Rozważamy nadal tajemnicę Wcielenia. Wpatrując się w Syna Bożego, prośmy o dar dziecięcego zaufania do Boga Ojca. Zapraszamy na wspólne kolędowanie o godz. 16.30.
Więcej…
 

1.01.2009 - Ogłoszenia, Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi

Więcej…
 


Strona 166 z 177