payday loans
Ogłoszenia

22.02.2009 - Ogłoszenia, 7 Niedziela Zwykla

Paralityk z dzisiejszej Ewangelii dostał się najbliżej Jezusa, ponieważ nie mógł iść o własnych nogach. Niemożność uczynienia czegokolwiek umożliwiła mu głębokie spotkanie z sobą samym i z Jezusem. My także otwieramy się na moc Boga, kiedy doświadczamy własnej niemocy. Niech zbliżający się czas Wielkiego Postu pozwoli nam wyrwać się z własnych niemocy i zbliżyć do Chrystusa.
Więcej…
 

15.02.2009 - Ogłoszenia, 6 Niedziela Zwykla

Usłyszymy dzisiaj w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Trąd to nie tylko okrutna Choroba, to także cierpienie związane z odrzuceniem, z pozostawianiem kogoś na marginesie życia. Nasz świat pełen jest ludzi odtrąconych i wzgardzonych. Jezus nie wstydzi się człowiekiem, do którego inni czują wstręt. Jego miłość sprawia, że wszystkie czarne owce odzyskują godność i wracają do ludzkiej wspólnoty. Czy nie traktujemy kogoś w naszym otoczeniu jak trędowatego? Jesteśmy wezwani, by naśladować Bożą :ość. Burzyć mury, przyjmować odrzuconych, budować jedność.
Więcej…
 

40-godzinne Nabożeństwo

40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO PRZYGOTOWUJĄCE DO OWOCNEGO PRZEŻYCIA CZASU WIELKIEGO POSTU I REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
Rozpoczynamy 8 lutego i zapraszamy wszystkich mieszkańców.
Więcej…
 

8.02.2009 - Ogłoszenia, 5 Niedziela Zwykla

Ewangelia nie kłamie, gdy mówi, że Jezus „uzdrowił wielu dotkniętych różnymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”. Dlatego dziś gromadzi nas wokół swego ołtarza, by karmić nas słowem Bożym oraz swoim Ciałem i Krwią, by uleczyć złamanych na duchu, opatrując ich rany i dźwignąć pokornych. Przedstawmy Mu wszystko co nas boli i rani.
Więcej…
 

1.02.2009 - Ogłoszenia, 4 Niedziela Zwykla

Każdego dnia jesteśmy narażeni na działanie złego ducha. Licząc tylko na siebie, przegrywamy w tej walce, dlatego potrzebujemy mocy, która jest większa od nas. Potrzebujemy uzdrawiającego słowa Boga. Ono uwalnia od zła, przebacza, uzbraja do codziennej walki i daje wolność – otwórzmy się na moc słowa Jezusa.
Więcej…
 


Strona 165 z 177