payday loans
Ogłoszenia

23.08.2009, Ogłoszenia - 21 Niedziela Zwykła

„Ja sam i mój dom chcemy służyć Panu”, mówi Jozue, wierny Bogu. Jozue i Św. Piotr są dla nas wzorem wiary w prawdziwego Boga w chwili wyboru – zaufania, gdy inni wahają się bądź odchodzą. Skoro poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Jezus jest Zbawicielem, nie chcemy wybrać innej drogi jak tylko Jezusową.
Więcej…
 

16.08.2009, Ogłoszenia - 20 Niedziela Zwykła

Mądrość mówi „Chodźcie nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałem. Odrzućcie głupotę i życie, chodźcie drogą rozwagi”. Eucharystia jest „drogą rozwagi” Św. Paweł zachęca nas: „Dziękujcie za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa”. Wdzięczni bądźmy przede wszystkim za życie wieczne, które daje nam Jezus w swoim ciele i swojej krwi.
Więcej…
 

09.08.2009, Ogłoszenia - 19 Niedziela Zwykła

Św. Paweł dziś prosi nas, byśmy naśladowali Tego, dla którego tutaj przyszliśmy „Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. (...) Przebaczajcie sobie nawzajem, tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Możemy spełnić prośbę św. Pawła i stać się świadkami Chrystusa czerpiąc z daru Eucharystii. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. (mówi do nas Chrystus) Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.”

Więcej…
 

26.07.2009, Ogłoszenia - 17 Niedziela Zwykła

Pan Jezus zawsze dostrzegał całego człowieka, jego potrzeby duchowe i cielesne. Nam także potrzebna jest taka sama wrażliwość, dostrzeganie całego człowieka; jego głodu duchowego oraz głodu ciała. Głoszenie Ewangelii to także podzielenie się chlebem, to zaradzenie materialnej biedzie. Mówienie o jest wiarygodne tylko wtedy, kiedy łączy się z czynem miłości. Sprawdzianem tej może być nasza otwartość i pomoc okazana pielgrzymom na Drodze Jakuba oraz ludziom w potrzebie.
Więcej…
 

19.07.2009, Ogłoszenia - 16 Niedziela Zwykła

„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” = to zaproszenie Jezusa pozostaje aktualne. Wszyscy potrzebujemy chwili wytchnienia od zgiełku codzienności. Tylko w ciszy można usłyszeć zarówno siebie samego, jak i Boga. Prośmy dziś Pana o to, byśmy nie dali się pochłonąć naszej codzienności, ale znajdowali chwile na bycie sam na sam ze sobą i Bogiem.
 
W przyszłą sobotę i niedzielę Odpust ku czci głównego patrona naszej parafii Św. Jakuba Ap. W sobotę od godz. 15.00 – gry i zabawy dla dzieci, a od 18.00 rodzinny piknik. W niedzielę o godz. 11.30 – Suma Odpustowa, pod przewodnictwem ks. dr Adama Olszewskiego, pracownika Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, z udziałem pielgrzymów jakubowych. 
Więcej…
 


Strona 161 z 177