payday loans
Ogłoszenia

List pasterski o duchowym przygotowaniu na Święty Rok Jakubowy

Grudzień 2009r.


List pasterski o duchowym przygotowaniu na Święty Rok Jakubowy kierowany do kapłanów, osób konsekrowanych i swieckich.


Ukochani diecezjanie

Od momentu  ustanowienia Świętego Roku Jakubowego istnieją świadectwa o obfitości łask odebranych przez wiernych  za wstawiennictwem św. Jakuba Apostoła Starszego.  W trosce o trwały duchowy ślad Roku Świętego 2010, który obchodzić będziemy po raz drugi w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa, zwracam się do Was, Ukochani Diecdezjanie, z prośbą o dobre duchowe przygotowanie się do tego wielkiego religijnego wydarzenia pamiętając, że nastepny Rok Święty obchodzić będziemy dopiero w 2021 roku.
Więcej…
 

20.12.2009, Ogłoszenia - 4 Niedziela Adwentu

W dzisiejszej Ewangelii Łukasz opisuje dwie kobiety, na których wypełniły się obietnice Boże. Bóg jest wierny, choć czasem każe czekać bądź wymaga dużych poświęceń. Niech radość Elżbiety i Maryi pomoże nam otworzyć serca na Bożą wolę i zaufać Jego obietnicom. Zapraszamy na Nieszpory dziś o godz. 16.30.
 
 
W czwartek z pierwszą gwiazdką, zgromadźmy się rodzinnie przy wigilijnym stole, wsłuchując się w Ewangelię o Bożym Narodzeniu i dzieląc się chlebem, dzielmy się również swoim sercem. W każdej rodzinie na wolnym miejscu przy stole wigilijnym, pragniemy zasiąść duchowo i my, by wraz z Wami przeżywać radość Tych Świąt i życzyć każdemu z Was zdrowia i wszelkiej łaski oraz siły do trwania przy Chrystusie, mimo codziennych trosk i trudności, którym trzeba stawić czoła – Paweł nam przypomina Bóg z nami, któż przeciwko nam”.
 
 
Więcej…
 

6.12.2009, Ogłoszenia - 2 Niedziela Adwentu

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy wezwanie Jana Chrzciciela „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Niech to wezwanie pobudzi nasze serca do miłości wobec Boga i drugiego człowieka. Odpowiadając na Miłość Chrystusa i naśladując Św. Mikołaja naszą modlitwą i ofiarnością wspierajmy dziś Kościół na Wschodzie. Bóg zapłać za złożone przed kościołem ofiary do puszek.
Więcej…
 

29.11.2009, Ogłoszenia - 1 Niedziela Adwentu

Z czym staniemy przed Synem Człowieczym, gdy przyjdzie? Dzisiejsza Ewangelia wprowadza zbawienny niepokój w rutynę naszego życia. Zmusza do stawiania sobie pytań o własne życie i odnoszenia go do osoby Jezusa. Aby ten Adwent wydał dobre owoce.
Więcej…
 

22.11.2009, Ogłoszenia - 34 Niedziela Zwykła

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Jezus jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata – nie liczą się w nim stanowiska, majątek. On sam nie jest władcą feudalnym, lecz Królem – sługa cierpiącym za swoje stworzenie. Brać przykład z takiego Króla jest trudno, ale to jedyna droga do życia wiecznego. Dlatego prośmy Chrystusa o mądrość życia i wierność prawu Bożemu.   Zapraszamy na Nieszpory dziś o 16.30.
 
Z okazji przypadającego dziś wspomnienia Cecylii, patronki muzyki kościelnej składamy najlepsze życzenia p. Organiście, członkom Orkiestry HEJNAŁ, p. Leszkowi i muszelkom oraz wszystkim muzykom, dzięki którym liturgia i śpiew w kościele staje się radosnym hymnem na cześć Pana Boga. Bóg zapłać !
Więcej…
 


Strona 154 z 173