payday loans
Ogłoszenia

10.08.2008 - Ogłoszenia, 19 Niedziela Zwykła

To, co po ludzku niemożliwe, jest możliwe z Chrystusem. Wiara przypomina nieraz kroczenie po wodzie. Potrzebujemy tylko odwagi zawierzenia Jezusowi. Św. Piotr tak długo kroczy po falach, jak długo wpatruje się w Jezusa – kto szuka ratunku w Bogu, ten nigdy nie pójdzie na dno.
Więcej…
 

3.08.2008 - Ogłoszenia, 18 Niedziela Zwykła

Dziś potrzebna nam jest wrażliwość na wzór Pana Jezusa, który dostrzega całego człowieka, jego głód duchowy i głód ciała. Głoszenie Ewangelii to także podzielenie się chlebem, to zaradzenie materialnej biedzie. Mówienie o miłości jest wiarygodne tylko wtedy , kiedy łączy się z czynem miłości. Jezus w Eucharystii nie tylko nas naucza, ale także karmi. Daje nam siebie jak chleb. Naśladujmy Jego miłość.

Więcej…
 

20.07.2008 - Ogłoszenia, 16 Niedziela Zwykła

Życie człowieka jest wędrówką do królestwa Bożego, gdzie każdemu z nas nasz Pan i Mistrz przygotował miejsce. Dzisiejsza Ewangelia w przypowieści o siewcy, ziarnku gorczycy i zaczynie, przybliża nam nieco tę rzeczywistość, której nie znamy, a za którą tęsknimy.
Więcej…
 

13.07.2008 - Ogłoszenia, 15 Niedziela Zwykła

Więcej…
 

06.07.2008 - Ogłoszenia, 14 Niedziela Zwykła

Więcej…
 


Strona 130 z 136