payday loans
Ogłoszenia

18.10.2009, Ogłoszenia - 29 Niedziela Zwykła

Pan Jezus dziś nie pozostawia złudzeń: szukanie zaszczytów nie jest drogą jego uczniów – Sam napomina apostołów, by pamiętali, że największym zaszczytem dla chrześcijanina jest bycie najmniejszym. Uczmy się od Jezusa pokory i służenia braciom.
Więcej…
 

27.09.2009, Ogłoszenia - 26 Niedziela Zwykła

Bóg każdego chce obdarzyć dobrem. Przez nas działa w świecie. Od naszego świadectwa zależy, czy ludzie, którzy nie znają Boga, zechcą do Niego przyjść. Strzeżmy się, byśmy nie byli zgorszeniem dla niewierzących i wątpiących.
Więcej…
 

20.09.2009, Ogłoszenia - 25 Niedziela Zwykła

Porządek w Królestwie Bożym inny jest niż ten, z którym mamy do czynienia na co dzień. Trudno to pojąć, trudno to przyjąć. Trzeba zaufać, pamiętając, że dobry i mądry Ojciec chce dla nas wyłącznie dobrze. Najmniejsi wśród nas niech przypominają nam o właściwej hierarchii ważnych spraw.
Więcej…
 

13.09.2009, Ogłoszenia - 24 Niedziela Zwykła

Nie wystarczy wiedzieć, że Jezus jest Mesjaszem. Nie wystarczy wierzyć, że jest Synem Bożym. Trzeba stracić swoje życie, naśladując Pana. Życie każdego z nas jest na Jego ścieżkach, w Jego krzyżu.
Serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. Romana Ciupakę, misjonarza pracującego w Afryce, w Tanzanii.
Więcej…
 

29.08.2009, Ogłoszenia - 22 Niedziela Zwykła

W przestrzeganiu prawa Bożego jest mądrość i życie. Ludzka natura ma jednak skłonność, by zatrzymywać się na rytuałach, przeceniać formę. Pan Jezus przypomina, że to serce człowieka nadaje sens wypełnianym uczynkom. Dbajmy, by nie karmić się złymi myślami, i nieustannie nawracajmy się ku Jezusowi.
Więcej…
 


Strona 125 z 142