payday loans
Ogłoszenia

31.05.2009, Ogłoszenia - 8 Niedziela Wielkanocy

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Wystraszonych, niepewnych siebie Apostołów Duch Święty przemienia w odważnych głosicieli Dobrej Nowiny. Kościół zaczyna żyć dzięki tchnieniu Ducha Świętego. Dzisiaj nadal Duch Święty działa w Kościele – buduje jedność, pożywia wiarę, zapala miłość. Prośmy dziś Ducha Świętego o odnowę oblicza Kościoła, o nowy zapał dla każdego i każdej z nas, o moc świadectwa na wzór Apostołów.
Więcej…
 

23.05.2009, Ogłoszenia - 7 Niedziela Wielkanocy

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Wniebowstąpienie Chrystusa jest dopełnieniem tajemnicy zmartwychwstania. Jezus powraca do Ojca, a uczniom nakazuje kontynuowanie Jego misji. Dzisiejsza uroczystość przypomina, że nasza ojczyzna jest w niebie. To jest cel naszej pielgrzymki. Prośmy Pana, by umocnił naszą nadzieję, wskazywał każdego dnia drogę do domu Ojca i pomagał głosić tę nadzieję całemu światu.
Więcej…
 

10.05.2009, Ogłoszenia - 5 Niedziela Wielkanocy

„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami” mówi do nas Zmartwychwstały Chrystus. Tylko trwając we wspólnocie ze Zbawcą możemy przynosić dobre owoce wiary. Potrzebne jest pielęgnowanie tej więzi, potrzebna jest wierność Bogu bez względu na wszystko.. „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”.
Odpowiadając na te słowa Chrystusa starajmy się świadczyć o Zmartwychwstaniu  Chrystusa w każdym miejscu czyniąc dobro innym i dając miłość.
Więcej…
 

3.05.2009, Ogłoszenia - 4 Niedziela Wielkanocy

Niedziela Dobrego Pasterza
Zmartwychwstały Chrystus jest Pasterzem, który gromadzi wokół siebie owce, czyli Kościół. Dobry Pasterz zna swoje owce, oddaje za nie życie. Pamiętajmy dzisiaj w naszej modlitwie o pasterzach Kościoła. Rozpoczynając tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne i módlmy się za naszych kleryków Damiana oraz Krzysztofa, który rozpoczął rekolekcje przed święceniami diakonatu. Święcenia diakonatu w najbliższy piątek o godz. 9.00, w Katedrze Wawelskiej. W imieniu Krzysztofa zapraszamy wszystkich na tę uroczystość.
Więcej…
 

26.04.2009, Ogłoszenia - 3 Niedziela Wielkanocna

W dzisiejsza Niedzielę rozpoczynamy I Tydzień Biblijny pod hasłem: Dla mnie żyć to Chrystus” zachęcamy wszystkich by odszukali w swoich domach Biblię, wczytywali się w Słowo Boże.
 
Odpust ku Czci św. Izydora Oracza w niedzielę 10 maja uświetni występ zespołu Brekaut.
7 Piłkarska majówka 9-10 maja. Wkrótce szczegóły.
 
Więcej…
 


Strona 123 z 137