payday loans
Ogłoszenia

13.09.2009, Ogłoszenia - 24 Niedziela Zwykła

Nie wystarczy wiedzieć, że Jezus jest Mesjaszem. Nie wystarczy wierzyć, że jest Synem Bożym. Trzeba stracić swoje życie, naśladując Pana. Życie każdego z nas jest na Jego ścieżkach, w Jego krzyżu.
Serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. Romana Ciupakę, misjonarza pracującego w Afryce, w Tanzanii.
Więcej…
 

29.08.2009, Ogłoszenia - 22 Niedziela Zwykła

W przestrzeganiu prawa Bożego jest mądrość i życie. Ludzka natura ma jednak skłonność, by zatrzymywać się na rytuałach, przeceniać formę. Pan Jezus przypomina, że to serce człowieka nadaje sens wypełnianym uczynkom. Dbajmy, by nie karmić się złymi myślami, i nieustannie nawracajmy się ku Jezusowi.
Więcej…
 

23.08.2009, Ogłoszenia - 21 Niedziela Zwykła

„Ja sam i mój dom chcemy służyć Panu”, mówi Jozue, wierny Bogu. Jozue i Św. Piotr są dla nas wzorem wiary w prawdziwego Boga w chwili wyboru – zaufania, gdy inni wahają się bądź odchodzą. Skoro poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Jezus jest Zbawicielem, nie chcemy wybrać innej drogi jak tylko Jezusową.
Więcej…
 

16.08.2009, Ogłoszenia - 20 Niedziela Zwykła

Mądrość mówi „Chodźcie nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałem. Odrzućcie głupotę i życie, chodźcie drogą rozwagi”. Eucharystia jest „drogą rozwagi” Św. Paweł zachęca nas: „Dziękujcie za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa”. Wdzięczni bądźmy przede wszystkim za życie wieczne, które daje nam Jezus w swoim ciele i swojej krwi.
Więcej…
 

09.08.2009, Ogłoszenia - 19 Niedziela Zwykła

Św. Paweł dziś prosi nas, byśmy naśladowali Tego, dla którego tutaj przyszliśmy „Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. (...) Przebaczajcie sobie nawzajem, tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Możemy spełnić prośbę św. Pawła i stać się świadkami Chrystusa czerpiąc z daru Eucharystii. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. (mówi do nas Chrystus) Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.”

Więcej…
 


Strona 121 z 137