payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 7. Niedziela Wielkanocna

Chrystus wstąpił do nieba – ale to wcale nie oznacza, że nas opuścił. Odchodząc zapowiedział, że będzie z nami każdego dnia, że będzie potwierdzał głoszoną naukę znakami - „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Podzielmy się z innymi Dobrą Nowiną przez świadectwo codziennego życia.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 6. Niedziela Wielkanocna

Przez Ewangelię Bóg mówi do każdego z nas: kocham cię - „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem”. Czy możemy być obojętni, kiedy słyszymy zapewnienie o miłości? Do tej miłości jesteśmy wezwani, ona przybliża nas do Boga i do drugiego człowieka, i przemienia nasze życie.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3 Maja

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 5. Niedziela Wielkanocna

Jezus mówi do nas „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę”. Co znaczy trwać w Chrystusie?. Św. Jan pisze o wypełnieniu Bożych przykazań i o miłości wzajemnej. Pomyślmy – czy wydajemy dobre owoce?

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 4. Niedziela Wielkanocna

Bóg zapewnia o swojej miłości i opiece. On nas prowadzi do życia wiecznego. W tę kolejną niedzielę spotkań ze Zmartwychwstałym odpowiedzmy sobie na pytanie, na ile chcemy podążać za Jezusem i czym właściwie jest dla nas cel, do którego nasz Dobry Pasterz nas prowadzi.

Więcej…
 


Strona 2 z 107