payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

„Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie”- słowa z Ewangelii wyznaczają kierunek, który powinniśmy obrać w życiu. Pośród chaosu, który panuje wokół nas, jedynie słowo i obecność Jezusa mogą zagwarantować trwały pokój i niezmierzoną radość

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Bożego Narodzenia - Święto Chrztu Chrystusa

Pan Bóg zawsze wyprzedza nas w działaniu. Jako pierwszy mówi do nas. Jako pierwszy do nas przychodzi. Jako pierwszy troszczy się o nasz pokarm duchowy i cielesny, i jako pierwszy nas umiłował. Naszą odpowiedzią, może być tylko uczestnictwo we Mszy św., podczas której przyjęcie Komunii Świętej, jest odpowiedzią na Bożą inicjatywę. Prośmy Chrystusa, abyśmy zjednoczeni z Nim i owocami Jego męki, owocnie przezywali każdy dzień. Dziś wspominamy chrzest Chrystusa, który przez nasz Chrzest św. włączył nas w bogactwo łaski płynące z Jego śmierci i zmartwychwstania.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela po Bożym Narodzeniu

Udział we Mszy świętej przekonuje nas, że jesteśmy dla Boga kimś ważnym, chcianym, potrzebnym, czyli kimś kochanym. On do nas chce nieustannie mówić, a przez Komunię Świętą z nami i w nas zamieszkać. Słuchajmy Go w tym Roku i przyjmujmy z wdzięcznością.

Więcej…
 

Adwent i Boże Narodzenie 2021 - życzenia

Trwający Adwent niech będzie dla całej Waszej Rodziny czasem radosnego przygotowywania się do Świąt poprzez rodzinną modlitwę, udział w niedzielnej Mszy św., Roratach, spowiedź świętą, pomoc sąsiedzką i dobre uczynki.

Życzymy, aby przychodzący Pan Jezus znalazł wśród Was swój dom, miejsce, w którym będzie się czuł kochany i oczekiwany.

Niech w święte dni Bożego Narodzenia umacnia się Wasza wspólnota rodzinna. Niech serca rodziców napełnią się miłością do dzieci, a serca dzieci miłością do rodziców, niech rodzice i dzieci otoczą pomocą, życzliwością i miłością dziadków.

Serdeczne świąteczne życzenia wraz z modlitwą przekazujemy wszystkim chorym, samotnym i przygnębionym przez codzienny trud.

Duszpasterze
Ks. Ryszard Honkisz - proboszcz
Ks. Mirosław Cupek - wikariusz

Więcławice, Adwent i Boże Narodzenie 2021

 

Ogłoszenia duszpasterskie - Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

Spoglądamy dzisiaj na Świętą Rodzinę i dostrzegamy czułą i pełną troski miłość, zdolność do poszukiwań i wzajemnego słuchania oraz duchową wrażliwość, aby być w sprawach Ojca Niebieskiego. Prośmy Boga, abyśmy takich postaw uczyli się od Świętej Rodziny.

Więcej…
 


Strona 10 z 175