payday loans
Ogłoszenia

19.03.2017, Ogłoszenia - 3 Niedziela WP

Prosimy Jezusa jak Samarytanka w dzisiejszej Ewangelii, aby dał nam wody żywej, żebyśmy nie pragnęli. W naszych sercach są różne pragnienia. Pragniemy zdrowia, najnowszego sprzętu, modnych ubrań, obecności kogoś bliskiego. Czy jest tam miejsce dla Pana Boga? Tak jak musimy pić wodę, żeby przeżyć, tak też potrzebujemy Boga, abyśmy mieli życie wieczne. W kolejną niedzielę Wielkiego Postu mamy okazję, żeby dokonać wyboru Jezusa i uznać, że On jest prawdziwie Zbawicielem świata. Pomogą nam w tym rozpoczynające się rekolekcje, które prowadzi ks. prof. Jarosław Koral, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ks. profesorowi życzymy owocnego i radosnego apostołowania w naszej wspólnocie, a wszystkich parafian zachęcamy do aktywnego udziału w rekolekcjach.
Bardzo prosimy by jutro pomóc osobom starszym i chorym w dotarciu do kościoła na Mszę św. o godz.15.00 – połączoną z Sakr. Namaszczenia Chorych.

Więcej…
 

plakat rekolekcje2017

 

12.03.2017, Ogłoszenia - 2 Niedziela WP

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wstańcie, nie lękajcie się!”, kiedy przerażeni padli na ziemię w czasie Jego przemienienia. To samo mówi również do każdego z nas: Wstańcie! Nie lękajcie się! Będąc jeszcze na początku Wielkiego Postu, pomyślmy, że Jezus może pomóc się podnieść i nas przemienić – jeśli zaufamy Bogu jak Abraham.

Więcej…
 

26.02.2017, Ogłoszenia - 8 Niedziela Zwykła

„Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i jego sprawiedliwość, a wszystko będzie wam dodane” – płynie wołanie z dzisiejszej Ewangelii. Pan Bóg troszczy się o każdego z nas i zna nasze potrzeby. Kiedy poddajemy się zbytniej trosce o dobra materialne i za bardzo na nich skupiamy, tracimy z oczu to, co najważniejsze – królestwo Boże, i gubimy sens naszego chrześcijańskiego życia. Pamiętajmy o tym na progu Wielkiego Postu.
Zapraszamy na Nieszpory, dziś o godz. 16.30.

Więcej…
 

19.02.2017, Ogłoszenia - 7 Niedziela Zwykła

Zdarza się, że obok nas żyją osoby, z którymi nie potrafimy się porozumieć. A Chrystus mówi dziś do nas „Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata”. Mamy kochać, a nie nienawidzić. Taka jest chrześcijańska droga życia. Nie jest to droga łatwa, ale na niej nigdy nie jesteśmy sami. Pan Jezus mówi:”Módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Z Chrystusem i modlitwą w sercu – będzie znacznie łatwiej – i zawsze będzie możliwe przebaczenie.
Zapraszamy na Nieszpory, dziś o godz. 16.30.

Więcej…
 


Strona 10 z 99