payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 6. Niedziela Wielkiego Postu

Razem z całym Kościołem wspominamy dziś wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Tragiczne okoliczności swojego życia Chrystus przemienia w dar MIŁOŚCI. Uczmy się od Chrystusa pokory, abyśmy uczestnicząc w Jego męce, mieli także udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 5. Niedziela Wielkiego Postu

„I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd ju z nie grzesz”- i my chcemy stanąć w prawdzie wobec Boga i dlatego jesteśmy na Mszy św., która otwiera nasze serca na przemieniającą moc Boga, który pragnie ocalić mnie i każdego grzesznika.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 4. Niedziela Wielkiego Postu

Czwarta niedziela Wielkiego Postu to niedziela Laetare - radości. Bóg udziela obficie Kościołowi swoich darów i zaprasza do radości. Mamy jednak świadomość, że bez nawrócenia nie sposób otworzyć się na to doświadczenie. Pomogą nam rozpoczynające się dziś rekolekcje wielkopostne. Witamy serdecznie w naszej wspólnocie O. Grzegorza, który przez te kilka dni będzie naszym przewodnikiem do spotkania z Jezusem.

Więcej…
 

Program rekolekcji wielkopostnych w Więcławicach (26.03 - 30.03.2022)

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Wielkiego Postu

Pokuta i nawrócenie – to jedne z najczęściej wypowiadanych słów w Wielkim Poście. Otwórzmy się na przemieniającą moc Bożej miłości, abyśmy potrafili odrzucić zło i mogli wydać obfite owoce nawrócenia.

Więcej…
 


Strona 10 z 179