payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 1. Niedziela Bożego Narodzenia - Święto Świętej Rodziny

Dzisiaj wielbimy Boga w Jego Świętej Rodzinie. Patrzymy na to, co w Niej nadprzyrodzone i na to, co ludzkie, zwyczajne, bliskie realiom naszego życia. Ewangelia pokazuje też, jak łatwo stracić Jezusa z oczu, nawet gdy jest się z Nim blisko na co dzień.

Więcej…
 

Kolędowanie w Więcławicach

 

Ogłoszenia duszpasterskie - 4. Niedziela Adwentu

Cztery zapalone świece na wieńcu adwentowym uświadamiają nam, że kończy się czas naszego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Chrystus przychodzi do nas w swej prostocie. Maryja usłyszała od św. Elżbiety: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Niech te słowa będą dla nas zachętą do głębokiej wiary, że Bóg wypełni swoją obietnicę naszego zbawienia.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Adwentu

„Radujcie się zawsze w Panu” - zachęca nas św. Paweł. „Pan jest blisko!”. Wkrótce będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia. Teraz jest najwyższy czas, aby przygotować swoje serce na spotkanie z Panem Jezusem. Wtedy z radością i pokojem będziemy wyznawać prawdę, że Bóg jest naszym zbawieniem.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Adwentu

Jan Chrzciciel dziś woła: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!”. W Adwencie oczekujemy na święta Bożego Narodzenia, lecz także uświadamiamy sobie, że Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. I do tego wydarzenia mamy się dobrze przygotować. Wyprostować ścieżki to zwrócić się do Boga, ukierunkować swoje dążenia na Niego. Tak, aby naszemu myśleniu o końcu świata nie towarzyszył lęk, ale radość spotkania z Chrystusem.

Więcej…
 


Strona 9 z 122