payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 19. Niedziela Zwykła

Nie wiemy, kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. Nie znamy też daty naszej śmierci. Mamy jedynie pewność, że to jest nieuniknione. Pan Jezus dzisiaj zachęca nas, abyśmy byli na ten moment przygotowani. Wśród problemów i radości codziennego życia nie zapominajmy o naszym powołaniu do świętości i wiecznego szczęścia w niebie, za które Chrystus oddał swoje życie. Nie pozwólmy, by cokolwiek na ziemi przysłoniło nam tę prawdę.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 18. Niedziela Zwykła

Witamy w naszej wspólnocie, Ks. Kan. Wacława Kossowskiego, kapłana diecezji Sandomierskiej. Ks. Wacław urodził się w 1942 roku na Podlasiu, świecenia kapłańskie przyjął w Krakowie w 1976 r. Po przejściu na emeryturę zastępował chorego kapłana z sąsiedniej parafii, przez trzy lata pracował w naszej diecezji w Dąbrowie Szlacheckiej, a ostatnie 2 lata był kapelanem u Sióstr Zakonnych w diecezji legnickiej. Od 1 sierpnia zamieszkał w naszej parafii, podejmując posługę duszpasterską w naszej wspólnocie.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 17. Niedziela Zwykła

Uczniowie proszą Jezusa: Panie, naucz nas modlić się. Jezus uczy ich nazywać Boga Ojcem i wyjaśnia, że Bóg chce dobra swoich dzieci. Troszczy się o nasz byt oraz udziela nam Ducha Świętego. Wsłuchajmy się w te piękną lekcję Jezusa o miłości naszego Ojca w niebie, do którego zawsze i w każdej sprawie możemy się zwracać.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 16. Niedziela Zwykła

Jezus gromadzi nas przy ołtarzu, naucza nas oraz umacnia. Nieraz jesteśmy bardzo zajęci i ledwo nadążamy wszystko zrobić. Jezus jednak wskazuje, że nasze codzienne niepokoje nie są najważniejsze. Nie pozwólmy, żeby przesłoniły nam duchowe życie, osobistą relację z Panem Bogiem. Zatrzymajmy się na chwilę i powierzmy nasze zmartwienia Jezusowi. Wsłuchajmy się w Jego słowa, które kieruje do każdego z nas.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 15. Niedziela Zwykła

Jezus mówi, abyśmy byli miłosierni. To w jaki sposób odnosimy się do innych i pomagamy potrzebującym, świadczy o naszym życiu Ewangelią. Nie wystarczy deklaracja, że wierzymy i kochamy Boga. Istotna jest realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego w naszym codziennym życiu. Niech udział we Mszy św. umocni nas na drodze do życia wiecznego.

Więcej…
 


Strona 9 z 131