payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

Spoglądamy dzisiaj na Świętą Rodzinę i dostrzegamy czułą i pełną troski miłość, zdolność do poszukiwań i wzajemnego słuchania oraz duchową wrażliwość, aby być w sprawach Ojca Niebieskiego. Prośmy Boga, abyśmy takich postaw uczyli się od Świętej Rodziny.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 4. Niedziela Adwentu

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje niezwykłe spotkanie i kieruje naszą uwagę na rozpoznanie przychodzącego Chrystusa. Radosny okrzyk Elżbiety stanowi dla nas zaproszenie, abyśmy otworzyli oczy serca, rozpoznali przychodzącego Boga i przygotowali nasze serca na nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 3. Niedziela Adwentu

Trzecia Niedziela Adwentu kieruje naszą uwagę na temat radości. Jednocześnie słowami Jana Chrzciciela przypomina o konieczności nawrócenia. Z wiarą oczekując świąt Narodzenia Pańskiego, pomyślmy o naszym zbawieniu, odrzucając grzech i wybierając drogi sprawiedliwości oraz miłości.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Adwentu

Przeżywając Adwent, kierujemy naszą uwagę na powtórne przyjście Pana Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel przypomniał nam, że przygotowanie dróg i prostowanie ścieżek naszego życia to zdanie ciągle aktualne. Uczmy się z pokorą przyjmować Chrystusa i z odwagą odpowiadać na Jego wezwanie.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 1. Niedziela Adwentu

W pierwszą niedzielę Adwentu słyszymy słowa Jezusa, który mówi do nas „Nabierzcie ducha i ponieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Eucharystia, w której uczestniczymy, to szczyt modlitwy i przestrzeń, w której uwrażliwiamy serce na Jego obecność. Pozwólmy Panu Bogu, by nas przeniknął, obdarzył duchową czujnością i uzdolnił do odczytywania Jego znaków w codzienności.

Więcej…
 


Strona 8 z 172