payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 20. Niedziela Zwykła

Po raz kolejny w dzisiejszej liturgii słowa słyszymy, jak ważna jest wiara. Kiedy nie mamy od razu odpowiedzi na nasze modlitwy, nie oznacza to, że Bóg nas nie wysłucha. Kobieta kananejska wykazała się dużą wiarą i determinacją. I to jest dla nas przykład wołania do Pana Boga.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 19. Niedziela Zwykła

Gdy przychodzi życiowa burza i nie potrafimy sobie poradzić z trudnościami, pozwólmy sobie usłyszeć słowa Jezusa „Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się”. On jest, nawet kiedy ciemne chmury wiszą nad nami. On jest nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy sami. Nie musimy się bać. Poddanie się lękowi nie spowoduje, że ciężka sytuacja się rozwiąże. Wołanie do Jezusa „Panie, ratuj mnie!” będzie powierzeniem Bogu trudnych spraw naszej codzienności. Prośmy dziś Pana Boga o dar mocnej wiary.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 17. Niedziela Zwykła

Pan Jezus mówiąc o królestwie niebieskim, przytacza przykład człowieka, który sprzedał wszystko, co miał, aby kupić rolę, na której znalazł ukryty skarb. Każdy z nas otrzymał różne dary, a przede wszystkim zdolność do kochania i czynienia dobra. Wystarczy ukierunkować swoje życie na Boga i dobra wieczne. To uczyni nas szczęśliwymi.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 16. Niedziela Zwykła

Bóg zasiał w nas dobre ziarno. Tymczasem niejednokrotnie zamiast pielęgnować powierzone nam dobro, pozwalamy dojść do głosu temu, co nas odciąga od Pana Boga. Jednak nie jesteśmy sami. Św. Paweł mówi: ”Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości”. Przychodzą nam z pomocą również nasi święci patronowie. Dziś dziękujemy za szczególną opiekę i wstawiennictwo u Boga naszemu patronowi św. Jakubowi.

Witamy w naszej wspólnocie ks. dra Stanisława Mieszczaka, który w zastępstwie chorego ks. prof. Jarosława Korala, głosi dziś słowo Boże. Ks. Stanisław był odpowiedzialny za liturgię podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Dziś przypada święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.

Więcej…
 

Podziel się wspomnieniami o księdzu Janie

 


Strona 7 z 102