payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Zwykła

Chrystus i nas pyta dzisiaj „Czego szukacie?” Czy potrafimy jak Apostołowie pójść za Chrystusem, czy tylko udajemy, że Go szukamy? Dziś obchodzimy 104 Dzień Migranta i Uchodźcy – Papież Franciszek przypomina, że „Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki”.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Chrztu Pańskiego

Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył nadchodzącego Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Te słowa wypowiadamy tuż przed przyjęciem Komunii św. - może już się do nich przyzwyczailiśmy, a zawierają one w sobie głęboką prawdę. Wskazują na Jezusa, który oddał życie za mnie i za Ciebie – za każdego z nas.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 1. Niedziela Bożego Narodzenia (Niedziela Św. Rodziny)

Prośmy dziś Pan Boga o umiejętność rozpoznawania stającego na naszej drodze życia Chrystusa, tak jak Symeon i Anna, abyśmy z Nim kroczyli przez życie i dzielili się nim z innymi, których my spotkamy.

Więcej…
 

Apel Policji

Apel

Policji skierowany do Parafian, o odczytanie którego prosi się księży podczas ogłoszeń duszpasterskich:

 

Policja nadal odnotowuje liczne przypadki przekazywania przez starsze osoby swoich oszczędności przestępcom. Sprawcy cały czas modyfikują swoje metody działania często pod tzw. legendą „Na Wnuczka”; „ Na Policjanta”; ”Na wypadek”

W związku ze wzrostem oszustw apelujemy do mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, o zwracanie uwagi na połączenia telefoniczne, w których osoby dzwoniące podają się za członków najbliższej rodziny, proszą o pilne pożyczenie dużych sum pieniędzy, sięgających do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Sprawcy w podstępny sposób wykorzystują łatwowierność rozmówców, przekazują takie informacje, które uwiarygodniają ich, jako osoby najbliższe (dzieci, wnuki, kuzynostwo). Mówią o bardzo trudnej sytuacji życiowej – wypadku, chorobie, problemach z prawem, które natychmiast mogą rozwiązać dzięki przekazanym im pieniądzom. Osoby starsze bez żadnej weryfikacji przekazują duże kwoty pieniędzy kurierom, rzekomo przysłanym przez członków rodziny, sądząc że faktycznie pieniądze te trafią do ich najbliższych.

Zwracamy się do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu podejrzane połączenia, prosząc o ich bezwzględną weryfikację oraz o bezzwłoczne informowanie Policji na nr 112.

 

Życzenia bożonarodzeniowe

Czcigodni Parafianie!

Chrystus narodził się w Betlejem,
niech narodzi się w naszych domach,
niech narodzi się w naszych sercach,
abyśmy byli szczęśliwi z Jego obecności,
jak Maryja i Józef oraz pasterze.

Chrystus znalazł przytulne schronienie w grocie,
niech nasz kościół w Więcławicach
będzie dla nas miejscem modlitwy i wyciszenia
miejscem spotkania z Nowonarodzonym.

Chrystus został złożony w żłóbku,
niech w naszych sercach znajdzie miejsce,
niech łaską rozpali w nich swoją miłość,
ukoi wszelkie bóle i obdarzy pokojem.

Chrystusowe narodzenie stało się
najważniejszym wydarzeniem w dziejach świata,
niech przyszły Rok Pański 2018
w naszym pielgrzymowaniu do Domu Ojca
zapisze się jako czas łaski i duchowego wzrostu.

Chrystus daje nam kolejny rok, kolejne 365 dni,
niech każdy dzień stanie się dla nas błogosławionym,
a my przyjaciółmi Chrystusa na dobre i złe chwile
ze św. Jakubem głosicielem Dobrej Nowiny.

Na Święta i Nowy Rok wszystkich Was
Chrystusową mocą błogosławimy,
a w modlitwach polecamy Pany Bogu
i Tej która przyjęła i wydała na świat Zbawiciela.

Życzymy z całego serca Bożej opieki:
rodzinom, starszym i młodym, młodzieży i dzieciom,
zdrowym i chorym, radosnym i smutnym,
samotnym i opuszczonym i takim co nie wiedzą,
że do nich też Chrystus przychodzi i puka do serca.

Wasi duszpasterze:
Ks. Ryszard Honkisz - probosz
Ks. Aleksander - wikariusz

Więcławice, Boże Narodzenie A.D. 2017

 


Strona 6 z 106