payday loans
Ogłoszenia

Rekolekcje w parafii Św. Jakuba Ap. w Więcławicach Starych

Umocnić Chrystusa w sercach i rodzinach
Rekolekcje w parafii Św. Jakuba Ap. w Więcławicach Starych

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Wielkiego Postu

Gromadzi nas tutaj wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego. Składamy Bogu uwielbienie za cud Niedzieli Zmartwychwstania i za dary Jego miłosierdzia. Łamiemy chleb – znak jedności całego Kościoła i prosimy, aby Chrystus umocnił naszą wiarę. Pomogą nam w tym Rekolekcje Wielkopostne.

Więcej…
 

Program rekolekcji wielkopostnych (08.03 - 11.03.2020 r.)

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 1. Niedziela Wielkiego Postu

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia, przychodzimy do Chrystusa - Nowego Adama, by wśród pokus i trudności odnaleźć wartość naszej wiary, która przynosi nam usprawiedliwienie. Syn Boży kuszony przez szatana wzywa nas swoim przykładem, abyśmy jak On odrzucili to co zagradza nam drogę do drzewa życia i sprowadza śmierć. Przeprośmy za nasze winy, aby otrzymać przebaczenie i usprawiedliwienie dzięki Nowemu Adamowi – Chrystusowi, który przez swe posłuszeństwo uwalnia nas od winy.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 7. Niedziela Zwykła

Przed tygodniem Liturgia Słowa przypomniała nam potrzebę pójścia drogą przykazań, które są prawdziwym wyzwoleniem człowieka. Dziś zaś mówi nam Chrystus, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości – i to miłości nawet nieprzyjaciół. Nakaz miłości bliźniego znajdujemy w wielu religiach i systemach filozoficzno – etycznych, jednak miłość nieprzyjaciela głosi tylko chrześcijaństwo. Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet nieprzyjaciół. Ofiara Chrystusa w której uczestniczymy, daje nam tę niepojętą dla świata moc – miłowania nieprzyjaciół. Dziękujmy za to Bogu, który jest miłującym Ojcem.

Więcej…
 


Strona 5 z 136