payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 12. Niedziela Zwykła

Jezus Chrystus jest Panem wszystkiego. Uspokojenie burzy na jeziorze wywołało zdziwienie uczniów. Miejmy świadomość, że i w naszym zyciu są takie burze, które jedynie Jezus potrafi uspokoić.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 11. Niedziela Zwykła

Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy – najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, które wyrasta na drzewo potężniejsze od innych. Z nasza wiarą, często bardzo słabą, małą i niepozorną, jest podobnie. Dzięki łasce Boga możemy wzrastać i nieustannie budować wspólnotę wiary – trzeba tylko chcieć i otworzyć serce na działanie łaski Bożej.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 10. Niedziela Zwykła

Zgromadził nas w tej świątyni Chrystus, który pragnie swoją mocą, płynącą ze słuchania słowa Bożego i uczestnictwa w Eucharystii, umocnić nas w walce ze złem, które jest w nas i wokół nas. Tylko On, który sam pokonał wszelkie zło, jest w stanie ocalić nas słabych i grzesznych i bezpiecznie prowadzić na spotkanie z Ojcem w niebie.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 9. Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Najświętszej Trójcy

Jako wspólnota ochrzczonych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego gromadzimy się na Eucharystii, aby na nowo odkrywać swoje Boże dziecięctwo, a św. Paweł przypomina nam „Nie otrzymaliście ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: >>Abba Ojcze<< . Nie zapominajmy, że jesteśmy dziećmi Bożymi i dziedzicami Boga, powołanymi do szczęścia wiecznego i chwały wraz z Chrystusem w niebie.

Więcej…
 

XIX Piłkarska Majówka o Puchar Starosty Krakowskiego

plakat 19. Piłkarskiej Majówki
 


Strona 5 z 162