payday loans
Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie - 25. Niedziela Zwykła

Bóg dał nam w dzierżawę dobra materialne i pragnie, byśmy używając dzieł stworzonych, mogli świadczyć miłość i służyć swym bliźnim. Na każdej Eucharystii uczmy się postawy służebnej i zamieniajmy to, co przemijające, na dobra wieczne.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 24. Niedziela Zwykła

Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę na Boże miłosierdzie. „Bóg nie męczy się przebaczeniem” i ciągle gotów jest przebaczać. Jeśli osłabła nasza wiara, wypaliła się nadzieja, miłość jest niewystarczająca, a zagubienie, lęk i niewola grzechu przesłaniają perspektywę wieczności, mamy dokąd powrócić – Bóg Ojciec wychodzi nam naprzeciw.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 23. Niedziela Zwykła

Pan Jezus objawia nam dzisiaj swój zamysł – pragnie, by podążać za Nim w wpolności serca. Jedynie ten, kto kocha naprawdę, potrafi wybierać drogę, którą jest mądrość krzyża. Prośmy dziś Boga, aby uwolnił nasze serca od nieuporządkowanych przywiązań i pomógł nam całkowicie przylgnąć do Ewangelii.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 22. Niedziela Zwykła

Pan Jezus zaprasza nas dzisiaj do właściwej oceny naszego miejsca w Kościele i w społeczeństwie. „Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Prośmy Pana o dar pokory i patrzenia na życie w świetle Ewangelii.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 21. Niedziela Zwykła

Słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii zapraszają nas do wchodzenia „przez ciasne drzwi”. Królestwo Boże jest blisko, ale uczestnictwo w nim dostępne jest dla tych, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w swoje życie oraz pracę. Dziękując dziś Panu Bogu z to, że błogosławi naszej pracy, módlmy się o pokój i miłosierdzie oraz sprawiedliwy podział owoców tej ziemi, by nikt na świecie nie umierał z głodu.

Więcej…
 


Strona 5 z 179