payday loans
Ogłoszenia

Wypominki roczne - 2017

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 31. Niedziela Zwykła

Święty Paweł zwraca dzisiaj uwagę, żeby słowa Bożego nie przyjmować jak słowa ludzkiego, ale „jak słowo Boga, który działa w was wierzących”. Nigdy nie należy łączyć słowa Bożego z tym, który je głosi. To słowo, przyjęte z wiarą, będzie wydawać owoce w naszym życiu.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 30. Niedziela Zwykła

Przestrzegamy wielu nakazów i zakazów. Jednak żaden z tych przepisów nie jest ważniejszy od „Przykazania Miłości”, które przypomniał apostołom Pan Jezus. Nie chodzi jednak o uczucie ani bezwolne spełnianie czyichś oczekiwań. Kochać to pragnąć dobra zarówno dla drugiej osoby, jak i dla siebie. Niech ten dzisiejszy udział we Mszy św. uzdolni serce każdego z nas do takiej miłości.

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 29. Niedziela Zwykła

Jezus mówi dziś w Ewangelii „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara; a Bogu to, co należy do Boga”. Naszym celem jest życie wieczne, osadzeni jednak jesteśmy w konkretnej ziemskiej rzeczywistości. Często doświadczamy wątpliwości w określaniu granic w naszym życiu. Potrzebny jest nam zatem jasny system wartości, musimy także kierować się uczciwością wobec samych siebie i innych ludzi, a także wobec Boga. Czy pamiętamy, że Eucharystia jest dla nas umocnieniem, abyśmy mogli być źródłem światła w świecie?

Więcej…
 

Ogłoszenia duszpasterskie - 28. Niedziela Zwykła

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy przypowieść o uczcie. Król wzywa zaproszonych: Przyjdźcie na ucztę. Oni jednak to zlekceważyli. Również nam Bóg daje zapowiedź uczty: niczego nam nie braknie, a on zaspokoi nasze potrzeby. Mimo to i my wynajdujemy różne wymówki - bo praca, bo Internet, bo telewizja, bo brak czasu. Bóg kieruje zaproszenie do nas każdego dnia. Czy odpowiadamy Bogu na Jego miłość nawróceniem, modlitwą, czynieniem dobra?

Więcej…
 


Strona 4 z 102